NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


FARKLI SAĞLIK SİSTEMLERİNİN COVID-19 KRİZİ DÖNEMİNDE KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI

Covid-19 sorunu tüm dünya genelinde Mart 2020’den itibaren 5 Milyon enfekte olan hastayla başlayıp Mayıs 2021 dönemine kadar 162 Milyon enfekte olan insana kadar ulaşmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan’da 25 Milyondan fazla, Brezilya, Fransa, Türkiye, Rusya, İngiltere ve İtalya’da 4 milyondan fazla insan Mayıs 2021 dönemine kadar enfekte olmuştur. Karşılaştırmalı çalışmamızda, farklı ülkelerin Sağlık finansal sistemleri, insani gelişim indeksleri, Gayri Safi milli Hasıladaki Sağlık Harcamalarının oranı, covid 19 döneminde alınan koruyucu Sağlık hizmetleri, covid-19 testleri ve aşılama gibi önlem ve aksiyonlar gözden geçirilmiştir. Ölüm hızı %2 ve fazla olan ülkeler incelendiğinde Brezilya, İngiltere, Rusya, Almanya, İtalya ve ispanya gelmektedir. Ölüm hızı %1,4 ve aşağısında olan ülkeler incelendiğinde Singapur, Güney Kore, İsrail ve Türkiye verileri çalışmamızda her ülkenin Covid-19 test sayısı ve aşı yönetim politkalarıyla birlikte başarılı olarak değerlendirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, Brazilya, İngiltere ve Almanya aşılama sayısında ilk ülke arasında yer almıştır. İleri çalışma verileri, aşı politikaları, Sağlık hizmetleri sistemleri, koruyucu Sağlık hizmetleri sistemleri, ülkelerin normalleşme süreci geçişleriyle ilgili detaylı karşılaştırma çalışmalarının her ülke özelinde yapılması gerekmektedir.Keywords
Covid-19, Sağlık Finansal Sistemleri, Ölüm Hızı, Aşılama, Koruyucu Sağlık HizmetleriReferences

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri