NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


AŞI SAVAŞI, EŞITSIZLIKLER VE COVAX PROGRAMININ BAĞIMLILIK TEORISI BAĞLAMINDA İNCELENMESI

Bu makale, COVID-19 pandemisinde “Aşı Savaşı” ve COVAX Programını ve Bağımlılık Teorisini mevcut küresel eşitsizlikler ve bağımlılıklar için bir araç olarak kullanma olasılığını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, bu makale, Paul Baran, Andre Gunder Frank, Dos Santos ve Prebisch tarafından kurulan özgün ve teorik arka planından başlayarak, Bağımlılık teorisinin ana öncüllerini ve teorik temellerini ortaya koymaktadır. Teorik tartışmanın ardından devam eden kapitalist dünya düzeni tartışılmaktadır. Son olarak, çalışma, 1960'ların Latin Amerika Bağımlılık Okulu'nun bağımlılığı ile çevre ülkelerin COVID-19 pandemisinde aşılara erişmek için hala çekirdek ülkelere bağımlı kaldığı COVAX programı arasında bir ilişki kurmayı amaçladı. Bu bağlamda, bu makale Bağımlılık Teorisi'ne ve Merkez ve Çevre ülkeler arasındaki bağımlılık ve eşitsiz dağılıma ilişkin temel argümanlarına odaklanmıştır. Bu nedenle metodolojik temel, Bağımlılık Okulu analizine ve bu teorinin teorik analizine dayanmakta ve süregelen küresel eşitsizliklere bir bakış sağlamak için kapitalizm tarihine odaklanmakta ve COVID-19 salgını Bağımlılık Okulu merceklerinden analiz edilmeye çalışılmaktadır.Keywords
Bağımlılık, Eşitsizlik, COVID-19 Pandemisi, COVAX ProgramıReferences

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri