NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


TÜRKİYE’DE TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ, İŞSİZLİK ORANI VE ENFLASYON ORANI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Tüketici güven endeksi teoride harcamaların ve yatırımların seyrini belirleyen göstergelerdendir. Fakat tüketici güven endeksi tek başına yeterli bir parametre olmayıp makroekonomik değişkenlerle birlikte incelenmesi gerekmektedir. Bu araştırmada Türkiye’de Tüketici Güven Endeksi, İşsizlik Oranı ve Enflasyon Oranı arasındaki ilişki 2007M01-2021M05 arasında aylık veriler ile eşbütünleşme, nedensellik, etki-tepki analizleri ile incelenmiştir. Ekonometrik analiz sonuçları; ADF ve Zivot-Andrews birim kök testi sonucunda değişkenlerin hepsi birinci farkında durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Johansen Eşbütünleşme testi sonucunda ise değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğu görülmektedir. Ayrıca değişkenlere hata düzeltme modeline dayanan Granger Nedensellik/Blok Dışsallık Wald testi ve Toda-Yamamoto nedensellik testi uygulanmıştır. Analize göre tüketici güven endeksinden işsizliğe doğru tek yönlü ve enflasyon oranından işsizlik oranına doğru tek yönlü bir nedensellik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Tüketici Güven Endeksi, İşsizlik, Enflasyon.References

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri