NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


EBEVEYN TEŞVİKİNİN PANDEMİDE ÇOCUKLARIN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Pandemi ile mücadele kapsamında çocukları da kapsayan önemli bir nüfus grubuna uygulanan dışarı çıkma kısıtlamaları, virüsün bulaş hızını azaltmak açısından önemlidir. Ancak uzun süre kapalı alanlarda bulunmanın, özellikle gelişim çağındaki çocuklar için fiziksel aktivite düzeylerinde ciddi düşüş gerçekleşmesine neden olduğu da bilinmektedir. Bu noktada ebeveynin çocuğunu aktiviteye yönlendirmesi ve aktivite yapması için desteklemesi, önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışma, pandemi döneminde çocukların fiziksel aktivite düzeylerindeki değişimleri etkileyen birçok değişkeni inceleyen ve bulguları geniş bir alana yayılan bir TÜBİTAK projesi kapsamında geliştirilmiştir. Çalışmada, çocukların kısıtlamalar öncesi, karantina dönemi ve kısıtlamalar sonrasında gerçekleştirdiği fiziksel aktivitelerde, ebeveynin desteğinin etkisi ölçümlenmiştir. Çalışma kapsamında, pandemi döneminde İzmir ili Karşıyaka ilçesindeki devlet ilkokullarında eğitim almış çocuğu bulunan 1559 ebeveyn ile çevrimiçi bir anket uygulanmıştır. Sonuçlar, çocukların fiziksel aktivite düzeylerinde, kısıtlamalar öncesine göre bir düşüş olduğunu, bu durumda ebeveynin çocuğa desteğinin etkili olduğunu göstermiştir. Bu ise çocuğun fiziksel aktivite düzeyini arttırmak için, kısıtlamalar sonrasında ebeveynin çocuğu aktiviteye yönlendirme istekliliğini arttırması gerektiğine ilişkin ipuçları içermektedir. Sonraki çalışmalarda, pandemi döneminde çocuğun aktivite düzeyindeki düşüşün nedenleri ve ebeveynin çocuğunu aktivite için desteklemesinde etkili olan faktörlerin belirlenmesine çalışarak, ilgili literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.Keywords
Covid-19, çocuk, fiziksel aktivite, ebeveynin fiziksel aktiviteye teşvikiReferences

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+77002864603 WhatsApp Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri