NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


NÖROPAZARLAMADA ETİK HUSUSLAR: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARI

Değişen ekonomik koşullar, teknoloji ve tüketici beklentileri pazarlamaya yeni bakış açıları getirmiştir. Pazarlamacılar, geleneksel yöntemlerle açıklanamayan satın alma kararlarının altında yatan nedenleri açıklayabilen “nöropazarlama” gibi yeni araştırma yöntemlerine yönelmektedir. Nöropazarlama, insan beyninin reklamlar, müzik, marka isimleri ve sloganlar gibi pazarlama uyaranlarına verdiği tepkilerin bilinçaltı tepkilerini inceleyen bir bilimdir. Nörobilim araştırması, tıbbi cihazları katılımcıların vücuduna bağlayarak elde edilen beyin görüntülerini kullanır. Bireylerin ifadelerinin yanıltıcı olabileceği varsayımına dayanarak, beynin biyolojik tepkilerini incelemek için sinirbilimden yararlanır. Davranışların çoğu, insanların bilinçaltı tarafından yönetilir. Beyin her zaman rasyonel kararlara göre hareket etmediği için tüketiciler bir ürün hakkında sadece kaliteli veya fiyat olduğu için satın alma kararı vermezler. Nöropazarlama yaklaşımı, esas olarak üreticilerin tüketici tercihlerine göre marka değeri yaratmalarına yardımcı olan akıl dışı ve bilinçaltı kısımlarla ilgilenir. Günümüzde pek çok firma özellikle siyaset, reklamcılık, eğlence, logo ve ürün tasarımında nöropazarlama yöntemlerinden yararlanmaktadır. Nöropazarlama araştırmasının geleneksel araştırma tekniklerine göre en önemli avantajı, tüketicilerin beyanı ile gerçekte ne düşündükleri arasındaki farkı ortaya koymasıdır. Nöropazarlama, insanların zihninden gerçekte neler geçtiğini izlemeye olanak tanırken karşılıklı olarak yarar sağlar. Ancak nöropazarlamanın etik olup olmadığı ve insanlar üzerinde kullanılan tıbbi cihazların sağlıklı olup olmadığı konusunda bir anlaşmazlık bulunmaktadır. Bazı sinirbilimciler olumlu, bazıları ise pazarlamada nöropazarlama tekniklerinin kullanılmasına olumsuz bakmaktadır. Sonuçların insanlığın yararına olması gerçeğine ragmen, uygulanan tekniklerin maliyetli oluşu ve mahremiyetin ihlali etik bir endişe oluşturmuştur. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin nöropazarlamaya yönelik algılarını belirlemektir. Nöropazarlama ile ilgili üç boyutu ölçmek için bir anket oluşturulmuştur: bilgi ve farkındalık, katılıma ilgi ve isteklilik ve etik sorunlar. Anket, 2018 yılında Rize/Türkiye’de üniversite öğrencilerine (n=346) uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin nöropazarlamaya bakış açıları, cinsiyet veya gelire göre farklılık göstermemektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu nöropazarlama kavramını duymuştur, hakkında bilgi sahibidir ve nöropazarlamanın bilimsel bir teknik olduğuna inanmaktadır. Teknikleri çok heyecan verici bulmakla beraber, etik sorunlar ve tıbbi cihazların olası yan etkileri nedeniyle böyle bir araştırmaya katılma konusunda kararsız olduklarını belirtmişlerdir.



Keywords
Pazarlama, Nöropazarlama, Nöroetik



References

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri