NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


İNTERAKTİF EĞİTİMİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

ÖZET Bu araştırmanın amacı; ilkokul 4. sınıf Fen Bilimleri Dersindeki Maddelerin Özellikleri konusunun İnteraktif öğretim yöntemi kullanılarak öğretilmesinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu araştırmada kontrol gruplu yarı deneysel desen modeli kullanılmıştır. Araştırmada 2020-2021 eğitim yılının birinci döneminde, İstanbul ili Çekmeköy ilçesindeki devlet okulunun ilkokul dördüncü sınıfında eğitim gören toplam 61 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmamızda, rastgele seçilen öğrencilerin 30 tanesi deney grubumuzu, 31 tanesi kontrol grubumuzu oluşturmaktadır. Derslerde deney grubundaki öğrencilere İnteraktif öğretim yöntemi; kontrol grubundaki öğrencilere ise düz anlatım yöntemi, soru-cevap tekniği uygulanmıştır.“Başarı testi” ilk test ve son test Veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS Windows 25.0 istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Analizler sonuçlarına göre, son test verilerinde İnteraktif eğitim etkinliklerinin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin akademik başarılarının anlamlı düzeyde arttığı görülmüştür.Keywords
Anahtar Kelimeler: İnteraktif Eğitim, Fen Bilimleri, Akademik BaşarıReferences

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri