COMPARISON OF SOME ROBUST REGRESSION METHODS IN CASE OF OUTLIER

Abstract

Yapılan çalışmalarda veri setinde aykırı değerler ya da gözlemler bulunması istatistiksel analiz sonuçlarını ve modellemeyi önemli ölçüde etkileyebilir. Aykırı değerlere karşı duyarlı olan en küçük kareler yöntemi de varsayımlar sağlanmadığında yanıltıcı sonuçlar verebilmektedir. Bu durumunda çoklu doğrusal regresyona alternatif olarak sunulan sağlam regresyon yöntemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada örnek bir veri seti alınarak gözlem noktaları içerisinde aykırı değerler olması halinde regresyon tahmin edicilerinin veri setini ne kadar açıklayabildiğini araştırmak adına çalışma yapılmıştır. Bu amaçla aykırı gözlem olması durumunda sağlam regresyon yöntemlerinden kantil regresyon yöntemi, kantil regresyon yönteminin özel bir durumu olan en küçük mutlak sapmalar (LAD), sağlam tahminleyiciler arasında yaygın kullanılan M tahmin edicileri ile yüksek kırılma noktasına sahip S ve MM tahmin edicileri kullanılmıştır.Keywords
Kantil Regresyon, LAD Regresyon, M Regresyon, S Regresyon, MM Regresyon.
Reference