NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÇAĞDAŞ KENTLEŞME SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE KATKISI AÇISINDAN AKILLI KENT UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sanayi Devriminden sonra kentleşmenin gelişmesiyle birlikte karmaşıklaşan kentsel yaşam ve artan kentsel sorunların çözümüne yönelik arayışlar başlamıştır. Bu arayışlardan bazılarını yeni kent, çekim merkezi, köy kent, yavaş kent şeklinde sıralamak mümkündür. Günümüzde yüksek teknoloji ve dijital altyapı ile çağdaş kentlerin sorunlarını çözme noktasında akıllı kentler ön plana çıkmaktadır. Akıllı kent uygulamaları ile dijital çözümler kullanılarak kentlerin daha yaşanabilir hale getirilmesi hedeflenmektedir. “Çağdaş kentleşme sorunlarının çözümüne katkısı açısından akıllı kent uygulamalarının değerlendirilmesi” adlı bu çalışmanın amacı, akıllı kent uygulamalarının çağdaş kentsel sorunların çözümüne nasıl bir katkı sağlayacağının tespit edilmesidir. Çalışma kapsamında kent, kentleşme, çarpık kentleşme, akıllı kent kavramları açıklanmıştır. Daha sonra akıllı kent uygulamalarının çağdaş kentleşme sorunlarının çözümüne katkısı bakımından akıllı kent, akıllı kentin bileşenleri, akıllı kent uygulamaları ve bu konuda öncü kabul edilen akıllı kent uygulamalarından örnekler belirtilmiştir. Yapılan çalışmada kentsel sorunların çözümü noktasında akıllı kentlerin fayda sağlayacağı ancak uygulamalardan optimum fayda sağlayabilmek için doğru bir planlamanın yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Yine akıllı kent uygulamalarının vatandaşlar tarafından benimsenmesi ve kullanılabilmesinin birçok çevre sorununu azaltacağı, enerji tasarrufu sağlayacağı, güvenli ve konforlu bir yaşam sağlayacağı değerlendirilmektedir.Keywords
Kent, kentleşme, akıllı kentReferences

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri