NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


Spor Yöneticiliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin İşsizlik Durumuna İlişkin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Bu çalışma spor yöneticiliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin işsizlik durumuna ilişkin kaygı düzeylerini inceleme amacını taşımaktadır. Çalışma nitel araştırma deseninin bir çeşidi olan fenomenoloji modelinde olup, örneklem grubunu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümünde öğrenim gören 10 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin mezuniyet sonrası iş bulma durumlarına yönelik kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla 8 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Nitel veri toplama yöntemlerinden biri olan e-posta yolu ile veriler toplanmış ve Nvivo programı aracılığıyla içerik analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Çalışma bulgularına göre öğrencilerin çoğunlukla üniversitelerde aldıkları eğitimi yeterli görmedikleri, bölümlerine ilişkin yeterli düzeyde istihdamın sağlanmadığını, okudukları bölümü değiştirmeleri hususunda özellikle ailelerinden baskı gördüklerini, öğrencilerin geleceğe yönelik iş bulma konusunda oldukça kaygı, korku ve endişe yaşadıkları sonucuna ulaşılmaktadır. Bunlara ek olarak öğrencilerin mezun olduktan sonra Gençlik Spor Bakanlığı'nda memur olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev almak, yönetici olmak, spor salonu açmak, akademisyen olmak, devlet kadrolarında öğretmen olmak, özelde herhangi bir iş bulmak şeklinde çeşitli planlarının olduğu tespit edilmektedir. İlaveten öğrencilerin çoğunluğu işi bilen ve sporun tabanından gelen kişilerin kurumlarda yer alması, yönetici kadrolarına sadece spor yöneticiliği bölümü mezunlarının atanması, çift ana dalın kaldırılması, bölüm tanıtımının yapılması, daha fazla spor sahalarının oluşturulması, belediyelerin sporla ilgili olan iş alanlarını geliştirmesi, KPSS taban puanlarının düşürülmesi, spora siyasetin karıştırılmaması ve liyakatin önemsenmesi şeklinde görüşlerini ifade ederek iş bulabilme imkanlarının bu doğrultuda artacağını bildirmektedirler. Dolayısıyla, kurumlarda liyakatin önemsenerek kadrolara alanında uzman kişilerin atanması, mesleğe başlamadan okudukları bölüm dışında istemedikleri meslek gruplarını tercih etmek zorunda kalan gençlerin geleceğe yönelik kaygılarını engellemek amacıyla sporla ilgili kurumlarda sadece sporun tabanından gelen kişilere yer verilmesi ve öğrencilerin yeterli donanıma sahip olarak bölümlerinden mezun olması için çeşitli önlemler alınması önem arz etmektedir.Keywords
İşsizlik, kaygı, spor, spor yöneticiliğiReferences

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri