NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


MEHMED ÂKİF’İN ŞİİRLERİNDE KİMLİK BİLİNCİ

Millet, kendisine ait olma farkındalığını kazanmış ve ona belli bir kutsiyet öngörmüş olan bireylerin kolektif olarak meydana getirmiş oldukları kutlu bir birlik ve bütünlük olarak tanımlanabilir. Bu anlamda Türkler, tarihin her döneminde bireylerinin millet adı verilen bu kutlu birliğe ait olma ve bireysel varlıklarını onun varlığı uğruna hiç düşünmeden feda edebilme hassasiyetleri sayesinde var olmayı başarabilmiş büyük bir millettir. Âkif’in, şiirlerinin tamamında dikkat çekmeye çalıştığı hususlar, bir milletin varoluşunu ortaya koyma ve sonrasında varlığını devam ettirebilme noktasında yapılması gereken en önemli gerçeklere işaret etmektedir. Onun gerek kendi yaşantısıyla bir numunesini sunduğu, gerekse şiirlerinde çizmeye çalıştığı ideal insan için ortaya koyduğu kimlik anlayışı esas itibariyle milli bir niteliğe sahip olmakla birlikte evrensel bir mahiyet de arz etmektedir. Bir bütün olarak milletin ve milleti meydana getiren her ferdin sağlam bir kimlik inşası için Âkif, öncelikle ümitsizlik hastalığından kurtulmasının önemine işaret eder. Dinin esaslarının doğru anlaşılması, dil bilincinin önemi, kolektif şuurla hareket etme, gelişmek için bilim merkezli çalışma, tevekkülü doğru anlama, kültürel mirasa sahip çıkma, milletin birlik ve bütünlüğünün teminatı olan vatan olgusu ve milleti meydana getiren aile müessesesinin ehemmiyeti, Âkif’in üzerinde en fazla durduğu diğer hususlardır. Bu bildiride, Mehmed Âkif’in ideal insan/ideal millet anlayışına bağlı olarak ortaya koyduğu milli kimlik bilinci, şiirlerinden örnek mısralarla açıklanmaya çalışılacaktır.Keywords
Mehmed Âkif, Kimlik Bilinci, İdeal İnsan, Farkındalık, MilletReferences

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri