NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


MEHMET AKİF ERSOY VE SABAHATTİN ALİ’DE “ÇOCUK ve YOKSULLUK” ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

Etkileşim, analoji ve akrabalık ilişkilerinin incelenmesiyle, edebiyatı diğer ifade ve bilgi alanlarına ya da zaman ve mekân içerisinde birbirine uzak veya yakın durumdaki olaylarla edebî metinleri birbirine yaklaştırmayı amaçlayan yönteme karşılaştırmalı edebiyat denir. Bu yöntemle kültürler arası etkileşimin edebî metinlerdeki izleri araştırılarak edebiyat tarihine ve toplumdaki kültürel değişime ışık tutulur. Karşılaştırma iki farklı kültür ya da milli edebiyat üzerinde yapılabildiği gibi bir ulusun edebiyatının sınırları içerisinde iki imge, tür, konu, şair, yazar, tip, eser, şair/yazar ya da bunların üslupları bakımından da yapılarak farklı ürünler, yazarlar, aynı dönemde ya da farklı zamanlarda yazılmış edebi eserler karşılaştırılabilir. Mehmet Akif Ersoy (1873-1936) Osmanlının son dönemiyle Cumhuriyetin ilk yıllarına şahitlik etmiştir. Döneminde toplumun birçok kurumunda olduğu gibi ekonomide de sıkıntılar olmuş yoksulluk yaygınlaşmıştır. O, şiirde hayalperestliği redde¬den gerçekleri dile getiren bir anlayıştan yana olmuş eserlerinde toplumsal sorunlara eğilmiştir. Bu yüzden manzumelerinde toplumun günlük hayatından alınmış sahnelerde trajik temalara değinirken kenar mahallelere ve yoksulluğa da yer vermiştir. “Bayram”, “Hasta” ve “Küfe”de yoksulluğa çocukların gözüyle bakmış, onlara merhametini göstermekten öte bir şey yapamamanın acısını yaşamıştır. Sabahattin Ali (1907-1948) de Mehmet Akif’le hemen hemen aynı yılları görmüş bu dönemdeki olayların yol açtığı sefalete şahitlik etmiştir. Bilinçli gözlemleriyle toplumdaki düzensizlikleri ele almış, sosyal gerçeklikten hareketle toplumda saptadığı sorunlara hikâyelerinde yer vermiştir. Birçok öyküsünde Akif gibi toplumdaki trajedilere değinirken “Apartman”, “Arabalar Beş Kuruşa”, “Ayran”, “Cigara”, “Iıstmak İçin” hikâyelerinde yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkilerini ele almıştır. Edebiyatın farklı alanlarında ürün veren bu iki yazarın çıkış noktaları farklı olsa da eserlerinde yoksulluğu işlemeleri ve bunun çocuklar üzerindeki etkilerine yaklaşımları bakımından birçok benzerlik vardır. Dünya görüşlerindeki farka rağmen merhamet noktasında birleşmişler, aynı hislerle çocukların dramını edebi hâle getirmişlerdir. Bu çalışmada iki yazarın; yaşamları, çevre ve dönemleri, sanat anlayışları, karakterleri değerlendirildikten sonra eserlerindeki çocuk ve yoksulluk teması çerçevesinde benzerlikler ve farklılıklar tespit edilip karşılaştırılacaktır.Keywords
Mehmet Akif Ersoy, Sabahattin Ali, Çocuk, YoksullukReferences

Advanced Search


Announcements

  MAYIS SAYISI

  VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

  Mayıs ayında yayınlanacak

  Sayımız için

  15 NİSAN Tarihine kadar

  çalişmanızı

  YükleyebilirsinizAddress :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri