NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


MEHMET AKİF’İN KUR’AN MEALİ’NİN SERÜVENİ

Şairliği, vatan uğrunda mücadeleciliği, milletvekilliği, sporculuğu, vb. hususiyetlerde örnek bir kişilik ser-gileyen Mehmet Akif Ersoy’un öteden beri dikkat çeken; merakla araştırılan önemli eserlerinden birisi de Kur’an mealidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün de isteğiyle Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından Kur’an-ı Kerim’in Türkçeye tercüme dilmesi işi kuvvetli bir edebi hüviyete sahip olan Mehmet Akif Ersoy’a veril-miştir. Bu mühim vazifenin İstiklal Marşı şairine verildiği yıl, 1925’tir. Mehmet Akif Ersoy, Arapça ve Farsçayı çok iyi bilmektedir. Kendi anadillerinin dışında Arapça ve Farsça bilmek Osmanlı’da eğitim gören-ler için aldıkları eğitim seviyelerine göre bir gereklilik sayılmaktaydı. İlmi derecelerini üst mertebelere çıka-ran şahıslar da Arapça ve Farsçayı okuyup-yazmak kolay işlerden idi. Bu kişiler Arap ve fars dillerinin mo-dern ve klasik metinlerini rahatlıkla anlayabilip bu metinlerden tercümeler de yapabiliyorlardır. Bu şahsi-yetler, Arapça ve Farsçaya daha fazla vâkıf olan şahsiyetler de bu dillerden eserler verebilecek kadar ileri seviyelerde bulunmaktaydılar. Mehmet Akif Ersoy’un da Arapçaya olan vukûfiyeti Kur’an-ı Kerim’i ter-cüme edecek kadar fazla idi. Kısaca Mehmet Akif Ersoy, kendisine tevdi edilen Kur’an’ı Kerim’i tercüme işine vazifeyi aldığı sene başlar. Daha sonra Türkiye’deki yeni konjonktürel durumun kendisine takınılan tavırlardan rahatsız olması sebebiyle Mehmet Akif Ersoy, Türkiye’yi terk etmek mecburiyetinde kalmıştır. Mehmet Akif’in asıl vatanından uzak ikinci vatanı Mısır’dır. Kur’an mealine Türkiye’de başlayan Mehmet Akif Ersoy, meal ile alakalı pek çok soruyu arkasında bırakarak Kahire’de yaşamaya başlar. Kur’an mealini de ikinci vatanında tamamlar. Bu çalışmada Mehmet Akif’in Kur’an meali’nin akıbeti değerlendirilecektir.Keywords
Mehmet Akif Ersoy, Kur’an meali, Mısır, KahireReferences

Advanced Search


Announcements

  MAYIS SAYISI

  VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

  Mayıs ayında yayınlanacak

  Sayımız için

  15 NİSAN Tarihine kadar

  çalişmanızı

  YükleyebilirsinizAddress :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri