NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


WEB TABANLI OYUNUN ONLUĞA YUVARLAMAYA ETKİSİ

Matematik soyut kavramların yer aldığı bir ders olduğu için öğrenciler için zor olduğu düşünülen bir ders niteliğindedir. Diğer taraftan çözüm denilince akla ilk gelen kavramlardan biri “matematik” kavramıdır. Bu yüzden matematik dersine ilişkin konu anlatımı ve öğretim şekli hem öğretmen hem de öğrenci için çok büyük bir önem teşkil eder. Öğrencilere matematiği en anlaşılır, kolay ve zevkli öğretmek öğretmenlere düşmektedir. Değişen ve gelişen eğitim öğretim sisteminde matematik dersinin anlatımı da zamanla öğretim yöntemleri bakımından çeşitlilik göstermiş ve yenilikler kazanmıştır. Bu araştırmada ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin matematikte tahminde bulunma becerilerini etkileyen doğal sayılarda onluğa yuvarlama kazanımı iki farklı öğretim tekniği ile öğrencilere anlatılmıştır. Öğretim türü olarak Web tabanlı oyun ile eğitim ve düz anlatım metodu öğretim biçimini kullanılmış ve öğretim tekniklerinin öğrenme üzerindeki etkisi incelenmiştir. Deneysel bir çalışma olarak ele alınan çalışma bulguları SPSS 25 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre ilk testte Web tabanlı oyunun öğretim ile eğitim ve düz anlatım öğretimle eğitim arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Düz anlatım tekniği ile eğitim grubunun bilgi düzeyinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Son testte Web tabanlı oyun ile eğitim ve düz anlatım ile eğitim arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Web tabanlı oyun ile eğitim grubunun bilgi düzeyinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştirKeywords
Web Tabanlı Oyun, Düz Anlatım Öğretim Tekniği, MatematikReferences

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri