NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


AZ?RBAYCANDA TURİZM SEKTORUNUN İNKİŞAFINDA ÜMUMMİLLİ LİDER HEYD?R ?LİYEVİN ROLU

M?lum olduğu kimi Az?rbaycan dünya iqtisadi bazarında bir neft ölk?si olaraq tanınır. Az?rbaycan Respublikasının böyük turizm potensialı mövcuddur. T?bii s?rv?tl?ri, tarixi abid?l?ri, ictimai coğrafi mövqeyi, X?z?rin sahil zonalarını qeyd etm?k mümkündür. Bu potensial neft amilind?n asılılığın azaldılmasında ?h?miyy?t k?sb edir. Bu gün Az?rbaycan Respublikasında beyn?lxalq turizm xüsusi diqq?t m?rk?zind?dir v? bu ölk? iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun ?sas qüvv?sin? çevrilm?kd?dir. Az?rbaycan Respublikasının turizm s?nayesi artıq inkişaf etm?y? başlamışdır. Görül?n dövl?t siyas?ti n?tic?sind? son ill?rd? Az?rbaycan dünyada yeni turizm destinasiyası kimi tanınmağa başlamış, beyn?lxalq s?viyy?d? turizm bazarına inteqrasiya t?min edilmişdir. M?hz bütün bunlar Heyd?r ?liyevin adı il? bağlıdır. XX ?srin sonlarında Az?rbaycanın dövl?tçilik ?n?n?l?rinin b?rpası v? z?nginl?şdirilm?si, Az?rbaycanın müst?qilliyinin möhk?ml?ndirilm?si, ?b?di v? möhk?m olması, ölk?nin dinamik iqtisadi v? turizm inkişafının t?min olunması, beyn?lxalq nüfuzunun sür?tl? artması Heyd?r ?liyevin s?m?r?li f?aliyy?ti say?sind? t?min edilmişdir. Müst?qil Az?rbaycan Respublikasında potensial turizm imkanlarını yüks?k qiym?tl?ndir?n v? bu sektorun inkişaf etdirilm?si üçün yollar arayan Heyd?r ?liyevin tapşırığı il? turizmin dövl?t t?nziml?nm?si sisteminin t?kmill?şdirilm?si, turizm f?aliyy?tl?rinin m?qs?d v? prinsipl?rin? cavab ver?n qanunlar q?bul edildi v? buna uyğun müvafiq işl?r görüldü.Keywords
Az?rbaycan turizmi, turizmd? dövl?t siyas?ti, turizm sektorunun inkişafı, Heyd?r ?liyevReferences

Advanced Search


Announcements

  KASIM SAYISI

  KASIM 2021'de 

  yayınlanacak 

  olan  sayısı için 

  makale

  yükleyebilirsiniz

   

   

   Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri