NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ATATÜRK’ÜN ENDÜSTRİYEL SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINA HAK TEMELLİ KATKISI

Sosyal hizmet mesleği değişimi, gelişimi ve özgürleşmeyi destekleyen, bireylerin güçlenmesini temel alan, sosyal refahı arttırmayı amaçlayan bir meslektir. Sosyal adalet, insan hakları, farklılıklara saygı, sosyal hizmet için temeldir ve endüstri alanı sosyal hizmetin çalışma alanlarından biridir. Sosyal hizmet uygulamaları; Sanayi Devrimi sonrası artan yoksulluk ve sosyal sorunlara bir çözüm bulabilmek amacıyla temelde gönüllü kişilerin uygulamaları ile başlamıştır. Yirminci yüzyılın başlarında bilimsel yöntem ve uygulama becerilerinin önem kazanması ile sosyal hizmet eğitimi veren okullar açılmış, sosyal hizmet mesleği profesyonel bir meslek alanı haline gelmiştir. Ülkemizde sanayi Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi ile birlikte gelişmeye başlamış, işçi sınıfı bu dönemde oluşmuştur. Üretimde verimliliğin arttırılması, sanayide elde edilen başarının sürdürülmesi için işçi sınıfına haklar verilmiştir. Atatürk döneminde işçilere verilen hak temelli hizmetler ülkemizde sosyal hizmet eğitimin gelişimine zemin hazırlamış, sosyal hizmet mesleğinin hayırseverlikten profesyonel bir meslek alanı haline gelmesine katkı sağlamıştır. Meydana gelen gelişmeler sonucunda sosyal hizmet eğitimi 1959 tarihli, 7355 sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsünün Kurulmasına Dair Kanun sonrasında 1961 yılında kurulan Sosyal Hizmetler Akademisi ile başlamıştır. Bu bildiride Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan endüstriyel uygulamalar, çalışma yaşamı ve endüstriyel sosyal hizmet konuları ele alınmış, Atatürk’ün endüstriyel sosyal hizmet uygulamalarına katkısını hak temelli sosyal hizmet perspektifiyle gözden geçirmek amaçlanmıştır.Keywords
Atatürk, Hak Temelli Hizmetler, Endüstriyel Sosyal HizmetReferences

Advanced Search


Announcements

  KASIM SAYISI

  KASIM 2021'de 

  yayınlanacak 

  olan  sayısı için 

  makale

  yükleyebilirsiniz

   

   

   Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri