NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


Yönetimde Karizmatik Liderlik Tarzı ve Atatürk

Toplumların ve örgütlerin yönetim anlayışları içerisinde liderlik önemli bir konudur. Bu yönetim anlayışları içerisinde şekillenen liderlik tarzları da grupların yönetim kademesindekilerden beklentileri ve yönetimdekilerin özelliklerine bağlıdır. Dolayısıyla uygun liderlik tarzının ne olacağı hem bağlamın hem de liderin kişisel özelliklerinin bir bileşimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda örgütsel ortamın etkili olduğu kadar liderin kendine özgü kabiliyetleri de önem taşımaktadır. Bunlar içerisinde liderin iletişim yeteneği, dışadönüklüğü, hitabet yeteneği, dış görünüşü, inandırıcılığı ve bunların bir bütünü olarak tanımlanabilecek bir olgu olan karizması örnek gösterilebilecektir. Liderin karizması izleyenlerini etkilemesi ve onlarla birlikte hedeflenen sonuca ulaşabilmesi için önemli bir yönetim yeteneği olarak görülmektedir. Karizmatik bir lider çevresindekileri olağanüstü ve dikkat çekici özellikleriyle etkileyen ve kitleleri amaçları doğrultusunda yönlendirebilen bir liderdir. Böyle bir lider izleyenlerin ona olan inancı ve güveni sayesinde bir devleti bile kurabilecektir. Nitekim tarihimizde bunun en güzel örneği Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk’ün böyle bir şeyi başarabilmesinin temelinde ise liderliği ve halkı tarafından kabul gören karizması yatmaktadır. Bu anlamda çalışmanın amacı, Atatürk'ün liderlik davranışları ile liderlik kavramının önemli bir özelliği haline gelen karizma kavramı ve karizmatik liderliği ilişkilendirmektir. Bu doğrultuda öncelikle karizma olgusu ve liderlik ilişkisi ortaya konmuştur. Ardından örgütsel ortamda bu olgunun liderlik anlayışı üzerindeki etkisi karizmatik liderlik özelinde ele alınmıştır. Karizmatik liderlikle ilgili bu kavramsallaştırmadan sonra karizmanın ortaya çıkış biçimleri ve karizmatik liderlikte öne çıkan lider davranışları irdelenmiştir. Son bölümde ise Atatürk’ün yönetim anlayışında karizmanın ve karizmatik lider davranışlarının nasıl yer edindiği inceleme konusu edilmiştir.



Keywords
Anahtar Kelimeler: Liderlik, Karizma, Karizmatik Liderlik, Atatürk



References

Advanced Search


Announcements

  KASIM SAYISI

  KASIM 2021'de 

  yayınlanacak 

  olan  sayısı için 

  makale

  yükleyebilirsiniz

   

   

   



Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri