NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


POST-MODERN LİDERLİK TARZLARI AÇISINDAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Küreselden yerele her türlü ortamda değişmeyen gerçek olarak karşımıza çıkan belirsizlik ve mutlak değişim zorunluluğu, Post-Modern yönetim süreci olarak adlandırılan günümüz yönetim pratiğinin inkar edilemez bir gerçeğidir. Post-modernist yönetim dönemi belirsizlik ve öngörülemez bir ortamda, kurumların müşteri veya vatandaş beklentilerinin kişiselleştiği, çeşitlendiği ve buna ek olarak örgütler arasında rekabetin yıkıcı ve zorlu bir hal aldığı dönemi ifade etmektedir. Post-modern yönetim döneminin hızlı gelişen durumlara karşı esneklik ve çeviklik ihtiyacı, sadece verimlilik odaklı geleneksel liderlik yaklaşımlarından çok; vizyoner, katılımcı, demokratik ve dönüşümcü liderlerin hakim olduğu örgüt ortamlarına ihtiyacı arttırmaktadır. Bu ihtiyacın kaynağında beklenmedik gelişmeler ve yıkıcı inovasyon karşısında, yenilikçi ve stratejik kararların geliştirilmesi yer almaktadır. Sürdürülebilir ve etkin bir yönetim pratiği için örgütlerin ihtiyaç duyduğu rekabet avantajını sunan ve gelişmekte olan Post-Modern liderlik tarzları (Karizmatik, Vizyoner, Dönüşümcü ve Demokratik Liderlik) çalışma kapsamında incelenmek üzere ele alınmıştır. Çeşitli platformlarda ve sıralamalarda ismi hep ilk sıralarda anılan, çağın ötesinde liderlik davranışı sergileyen Mustafa Kemal ATATÜRK’ün liderlik davranışları, post-modern liderlik tarzları özelinde, ikincil kaynaklardan elde edilen bilgiler kapsamında incelenmiş ve gelişen bu kavramlara örnek teşkil eden özellikleri özetlenmiştir. Ulu Önderin katılımcı, vizyoner, demokratik ve karizmatik yönleri ile tüm liderlik tarzlarına örnek teşkil ettiği görülmektedir. Çalışmanın sonuçlarının başta yeni gelişen post-modern liderlik tarzlarına olan anlayışımızı geliştirirken, somut örneklerle literatüre önemli katkılarının olduğu değerlendirilmektedir.Keywords
Karizmatik, Vizyoner, Dönüşümcü, Demokratik Liderlik, Mustafa Kemal ATATÜRKReferences

Advanced Search


Announcements

  KASIM SAYISI

  KASIM 2021'de 

  yayınlanacak 

  olan  sayısı için 

  makale

  yükleyebilirsiniz

   

   

   Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri