NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HUBRIS SYNDROME: THE DANGER OF OVERASSESSING ONE'S STATUS IN A GROUP
(HUBRİS SENDROMU: BİR GRUPTA BİRİNİN STATÜSÜNÜ AŞIRI DEĞERLENDİRMENİN TEHLİKELERİ )

Author : muhammet gümüş  Sibel ORHAN, Emine KIZILKAYA, Elif MALTAŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 9
Page : 88-107
Cite : muhammet gümüş Sibel ORHAN, Emine KIZILKAYA, Elif MALTAŞ, (2021). HUBRIS SYNDROME: THE DANGER OF OVERASSESSING ONE'S STATUS IN A GROUP. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9, p. 88-107. Doi: 10.51296/newera.103.
    


Summary

The concept of "Hubris Syndrome", which is conceptualized as "Power and Achievement Intoxication" and framed as a destructive leadership style, is discussed in this study. Those with Hubris syndrome are known to systematically and repeatedly become overconfident and overly ambitious. These individuals greatly exaggerate their abilities and believe that their performance is superior to those of others; As a result, they become overconfident and make snap decisions. The problem is that those with Hubris syndrome tend to be resistant to criticism, vulnerable to the advice of others, and despising them. They often make decisions that amount to recklessness; They are immune to the advice and criticism of others and despise them. Their decisions are fueled by their previous successes, and they boast so much that they tend to significantly overestimate their chances of success. They are convinced to seriously underestimate what can go wrong. When individuals create an overly positive perception of their status in a group, they attempt to elevate their status. It is thought that status enhancement incurs social costs and therefore most individuals perceive their status correctly. In contrast, theories of positive illusions suggest that status self-enhancement is beneficial to the individual and that most individuals overestimate their status. Supporting evidence for the hypotheses of this study was found in an analysis of social relationships of laboratory groups, an experiment in manipulating status promotion, and a study of real-world groups. Individuals engaged in upgrading were less liked by others and paid less for their work. In addition, individuals tended to perceive their status highly accurately. Mediation analyzes revealed that those who cultivate for status face devastating consequences in group processes and are socially punished.Keywords
Keywords: Hubris Syndrome, Status, Hierarchy, Self Perception, Self Improvement, Positive Illusions

Abstract

"Güç ve Başarı Sarhoşluğu" olarak kavramsallaştırılan ve bir yıkıcı liderlik biçimi olarak çerçevelenen "Hubris Sendromu" kavramı bu çalışmada ele alınmıştır. Hubris sendromuna sahip olanların sistematik olarak ve tekrar tekrar aşırı özgüvenli ve aşırı hırslı olduğu bilinmektedir. Bu kişiler, yeteneklerini önemli ölçüde abartırlar ve performanslarının diğerlerininkinden üstün olduğuna inanırlar; sonuç olarak, kendilerine aşırı güvenirler ve ani kararlar verirler. Hubris sendromuna sahip olanların eleştiriye karşı dirençli olma eğiliminde bulunmaları, başkalarının tavsiyelerine karşı savunmasız ve onları hor görmeleri sorunu daha da çok bilinmektedir. Çoğu zaman pervasızlığa varan kararlar alırlar; başkalarının tavsiyelerine ve eleştirilerine karşı bağışıktırlar ve onları hor görürler. Kararları önceki başarılarından beslenir ve o kadar çok övünürler ki başarı şanslarını önemli ölçüde abartmaya meyilli olurlar. Neyin yanlış gidebileceğini ciddi şekilde küçümsemeye iknadırlar. Bireyler, bir gruptaki statüleri hakkında aşırı derecede olumlu bir algı oluşturduklarında statülerini yükseltmeye girişmektedirler. Statü geliştirmenin sosyal maliyetlere yol açtığı ve bu nedenle çoğu bireyin statülerini doğru algıladığı düşünülmektedir. Buna karşılık olumlu yanılsamalar teorisi, statü kendini geliştirmenin birey için faydalı olduğunu ve çoğu bireyin statüsünü abarttığını öne sürmektedir. Laboratuar gruplarının sosyal ilişkiler analizinde, statü yükseltmesini manipüle eden bir deneyde ve gerçek dünyadaki gruplarla ilgili bir çalışmada, bu çalışmanın hipotezleri için destekleyici kanıtlar bulunmuştur. Statü yükseltme ile uğraşan bireyler, başkaları tarafından daha az sevilmiş ve çalışmaları için daha az para ödemiştir. Ayrıca, bireyler statülerini yüksek oranda doğru algılama eğiliminde olmuşlardır. Arabuluculuk analizleri, statü için kendini geliştirenlerin grup süreçlerinde yıkıcı sonuçlarla karşılaştıklarını ve sosyal olarak cezalandırıldıklarını ortaya koymuşlardır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Hubris Sendromu, Statüler, Hiyerarşi, Kendini Algılama, Kendini Geliştirme, Olumlu Yanılsamalar

Advanced Search


Announcements

  KASIM SAYISI

  KASIM 2021'de 

  yayınlanacak 

  olan  sayısı için 

  makale

  yükleyebilirsiniz

   

   

   Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri