NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A COMPARISON STUDY ON HEALTHCARE SYSTEMS FOR DIFFERENT COUNTRIES DURING COVID-19 CRISIS
(FARKLI SAĞLIK SİSTEMLERİNİN COVID-19 KRİZİ DÖNEMİNDE KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI )

Author : MUSTAFA IŞIK  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa IŞIK, Dr. Yakup ÖZSEZER, Doç. Dr. Haluk ŞENGÜN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 142-158
Cite : MUSTAFA IŞIK Dr. Öğr. Üyesi Mustafa IŞIK, Dr. Yakup ÖZSEZER, Doç. Dr. Haluk ŞENGÜN, (2021). A COMPARISON STUDY ON HEALTHCARE SYSTEMS FOR DIFFERENT COUNTRIES DURING COVID-19 CRISIS. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10, p. 142-158. Doi: 10.51296/newera.110.
    


Summary

Covid-19 issue has been affected all over the world and the overall number of infected people has started with 5M at the first pandemic start in March 2020 to reach over 162M in May 2021. USA and India had more than 25M infected people, and Brazil, France, Turkey, Russia, UK and Italy had more than 4M infected people till May 2021. In our comparison study, it has been reviewed the different countries health financial systems, the human development index (HDI), current health expenditure percentage per gross domestic product %(GDP), and the actions during covid-19 precautions such as tests and vaccination activities. The death rate over 2% countries have been observed such as Brazil, United Kingdom, Russia, Germany, Italy and Spain. The countries who had less than 1,4% death rate such as Singapore, South Korea, Israel, and Turkey have been analyzed in our work study with each country Covid-19 testing and vaccination management policies as a successful outcome. USA, China, India, Brazil, United Kingdom and Germany are in top 6 countries for the vaccination list, and further studies are definitely needed to evaluate with the vaccination policy, health care system, precaution healthcare services and transition of each countries normalization process perspectives.Keywords
Covid-19, health financial systems, death rate, vaccination, precaution healthcare service

Abstract

Covid-19 sorunu tüm dünya genelinde Mart 2020’den itibaren 5 Milyon enfekte olan hastayla başlayıp Mayıs 2021 dönemine kadar 162 Milyon enfekte olan insana kadar ulaşmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan’da 25 Milyondan fazla, Brezilya, Fransa, Türkiye, Rusya, İngiltere ve İtalya’da 4 milyondan fazla insan Mayıs 2021 dönemine kadar enfekte olmuştur. Karşılaştırmalı çalışmamızda, farklı ülkelerin Sağlık finansal sistemleri, insani gelişim indeksleri, Gayri Safi milli Hasıladaki Sağlık Harcamalarının oranı, covid 19 döneminde alınan koruyucu Sağlık hizmetleri, covid-19 testleri ve aşılama gibi önlem ve aksiyonlar gözden geçirilmiştir. Ölüm hızı %2 ve fazla olan ülkeler incelendiğinde Brezilya, İngiltere, Rusya, Almanya, İtalya ve ispanya gelmektedir. Ölüm hızı %1,4 ve aşağısında olan ülkeler incelendiğinde Singapur, Güney Kore, İsrail ve Türkiye verileri çalışmamızda her ülkenin Covid-19 test sayısı ve aşı yönetim politkalarıyla birlikte başarılı olarak değerlendirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, Brazilya, İngiltere ve Almanya aşılama sayısında ilk ülke arasında yer almıştır. İleri çalışma verileri, aşı politikaları, Sağlık hizmetleri sistemleri, koruyucu Sağlık hizmetleri sistemleri, ülkelerin normalleşme süreci geçişleriyle ilgili detaylı karşılaştırma çalışmalarının her ülke özelinde yapılması gerekmektedir.Keywords
Covid-19, Sağlık Finansal Sistemleri, Ölüm Hızı, Aşılama, Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri