NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN TÜRK ROMANI’NDAKİ İMAJI
( )

Author : Label    Label
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 166-176
Cite : Songül DEMİREL DEĞİRMENCİ YOK, (2021). MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN TÜRK ROMANI’NDAKİ İMAJI. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10, p. 166-176. Doi: 10.51296/newera.113.
    


Summary

Different segments of social life and professional groups reserved their place for in the novel, which is a genre of Turkish Literature. In the study, how image of civil administration authorities, who have an important place in our social and administrative life, is reflected in novels is examined. In the study, the problems they encounter and how they find solutions will be discussed based on characters of people, who are members of civilian administration profession. In terms of decisions taken by members of the profession, it is important that they are the embodiment of state and the practices of state. In this sense, the reason for reaching civil administration authorities, who are face of the state in country, and what they expect from the state and the statesmen will be included. Character traits of civil authorities other than being administrators and how they are involved in novels with their pains, longings, expectations, sadness and weaknesses will also be discussed. The main features of novels in historical order and solutions expected by local people from the state are examined. The subject of study is interdisciplinary between disciplines of public administration and literature, which has limitations due to the fact that it has not been studied prior.Keywords
Civil administration authority, image, novel

Abstract

Toplumsal yaşamın farklı kesimleri ve meslek grupları, bir Türk Edebiyatı türü olan roman içerisinde kendisine yer bulmuşlardır. Çalışmada toplumsal ve yönetsel yaşamımızda önemli bir yere sahip olan mülki idare amirlerinin romanlara nasıl bir imajla yansıdığı incelenmiştir. Mülki idare amiri mesleğine mensup kimselerin karakterleri üzerinden; karşılaştığı sorunların neler olduğuna ve bunlara nasıl çözüm bulduğuna değinilecektir. Meslek mensuplarının aldıkları kararlar anlamında devletin ve devletin uygulamalarının ete kemiğe bürünmüş biçimi olmaları önemlidir. Bu anlamda devletin taşradaki yüzü olan mülki idare amirlerine hangi sebeple ulaştıkları, devletten ve devlet adamından ne beklentilerine yer verilecektir. Mülki idare amirlerinin yönetici olmaları dışındaki karakter özellikleri ve seçilerek taşraya gönderilmiş yöneticiler olarak acıları, özlemleri, beklentileri, üzüntü ve zaaflarıyla romanlarda nasıl yer aldığına değinilecektir. Romanlar tarihsel sırayla ele alınmış olup, roman hakkında bilgi verilmiş ve yerelde halkın devletten beklediği çözümlere bakılmıştır. Çalışma konusu; daha önce çalışılmaması nedeniyle sınırlılıkları bulunan, kamu yönetimi ve edebiyat disiplinleri arasında disiplinler bir çalışmadır.Keywords
mülki idare amiri, imaj, roman

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri