NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Father-son Relationship in Fatherland
(Fatherland oyununda Baba ve Oğul ilişkisi )

Author : Belgin Bağırlar    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 16-25
Cite : Belgin Bağırlar , (2021). Father-son Relationship in Fatherland. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10, p. 16-25. Doi: 10.51296/newera.120.
    


Summary

This study aims to probe, in depth, the father-son dynamic between the characters of contemporary English playwright Simon Stephens’s, Karl Hyde’s and Scott Graham’s Fatherland (2017). Since the nineteenth century, British literature and drama have handled the father-son relationship multiple times. This study in particular will be framed within psychologist Sigmund Freud’s Oedipus complex on the role of the father in a child’s development. The characters of Fatherland are all male adults: Scott, Karl, and Simon. While preparing for a television show on fatherhood, they set out to find inspiration in real stories and ultimately decide upon incorporating those stories into their programme. They interview with their friends, and ask them to reminisce about their fathers and fatherhood. Each character has different experiences, and reveals pieces of themselves as they talk about them. Some act towards their children as their own fathers had acted towards them; others find themselves acting to the contrary. In this sense, Stephens, Hyde, and Graham awaken their audience’s sense of awareness towards this [father-son] interrelationship by looking at it from various vantage points.Keywords
Simon Stephen, Karl Hyde, Scott Graham, Fatherland, father-son relationship, Oedipus complex

Abstract

Bu araştırmanın amacı, baba-oğul dinamiğini, çağdaş İngiliz yazarlarından Simon Stephens, Karl Hyde ve Scott Graham’ın Fatherland (2017) isimli oyununda inclemektir. 19. Yüzyıldan itibaren, İngiliz edebiyatı ve tiyatrosunda baba ve oğul ilişkisi bir çok defa ele alınmıştır. Bu makale özellikle, babanın çocuğun gelişimi üzerinde ki rolünü ele alan Sigmund Freud’un Odipus kompleksi teorisinden yararlanır. Fatherland oyununda ki karakterlerin hepsi yetişkin erkeklerdir. Scott, Karl, and Simon. Babalık konusu ile ilgili bir televizyon programı hazırlarlarken, gerçek hikayelerden ilham alır ve bu hikayeleri kullanmaya karar verirler. Arkadaşlarıyla röportaj yaparlar ve onlardan babalarını ve babalıklarını hatırlamalarını isterler. Her karakter farklı deneyimlerini anlatır ve konuşurlarken deneyimlerini ortaya koyarlar. Bazıları çocuklarına, kendi babalarının onlara davrandığı gibi davranır; diğerleri ise kendilerini tam tersine hareket ederken bulurlar. Bu anlamda Stephen, Hyde ve Graham izleyicilerinin bu [baba-oğul] karşılıklı ilişkisine çeşitli bakış açılarından bakarak farkındalık duygusunu uyandırır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Simon Stephens, Karl Hyde, Scott Graham, Fatherland, baba- oğul ilişkisi, Odipus compleksi

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri