NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF PARENTAL SUPPORT ON CHILDREN’S PHYSICAL ACTIVITY LEVELS DURING THE PANDEMIC
(EBEVEYN TEŞVİKİNİN PANDEMİDE ÇOCUKLARIN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNE ETKİSİ )

Author : Gözde Ekşioğlu Çetintahra  Senem TEZCAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 64-82
Cite : Gözde Ekşioğlu Çetintahra Senem TEZCAN, (2021). THE EFFECT OF PARENTAL SUPPORT ON CHILDREN’S PHYSICAL ACTIVITY LEVELS DURING THE PANDEMIC. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10, p. 64-82. Doi: 10.51296/newera.126.
    


Summary

As part of the struggle against the pandemic, the restrictions that applied to an important population group including children, are important in terms of reducing the transmission rate of the virus. However, it is also known that being in closed areas for a long time causes a serious decrease in physical activity levels, especially for growing children. At this point, it is considered as an important tool for the parents to guide their child to the activity and to support the child to do the activity. This study was developed within the scope of a widespread TUBITAK project, which examines many variables that affect the changes in children's physical activity levels during the pandemic period. In this study, the effect of parental support on children's physical activities before, during, and after the restrictions was measured. In this study, an online questionnaire was applied to 1559 parents who had children that were educated in public primary schools in Karşıyaka district of İzmir province during the pandemic period. The results showed that there was a decrease in the physical activity levels of the children compared to before the restrictions, in which case the parent's support for the child was effective. This includes clues about the need to increase the parents’ willingness to direct the child to activity after restrictions in order to increase the level of physical activity of the child. In future studies, it is expected to contribute to the relevant literature by trying to determine the reasons for the decrease in the activity level of the child during the pandemic period and the factors that are effective in parental support.Keywords
Covid-19, children, physical activity, parental support

Abstract

Pandemi ile mücadele kapsamında çocukları da kapsayan önemli bir nüfus grubuna uygulanan dışarı çıkma kısıtlamaları, virüsün bulaş hızını azaltmak açısından önemlidir. Ancak uzun süre kapalı alanlarda bulunmanın, özellikle gelişim çağındaki çocuklar için fiziksel aktivite düzeylerinde ciddi düşüş gerçekleşmesine neden olduğu da bilinmektedir. Bu noktada ebeveynin çocuğunu aktiviteye yönlendirmesi ve aktivite yapması için desteklemesi, önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışma, pandemi döneminde çocukların fiziksel aktivite düzeylerindeki değişimleri etkileyen birçok değişkeni inceleyen ve bulguları geniş bir alana yayılan bir TÜBİTAK projesi kapsamında geliştirilmiştir. Çalışmada, çocukların kısıtlamalar öncesi, karantina dönemi ve kısıtlamalar sonrasında gerçekleştirdiği fiziksel aktivitelerde, ebeveynin desteğinin etkisi ölçümlenmiştir. Çalışma kapsamında, pandemi döneminde İzmir ili Karşıyaka ilçesindeki devlet ilkokullarında eğitim almış çocuğu bulunan 1559 ebeveyn ile çevrimiçi bir anket uygulanmıştır. Sonuçlar, çocukların fiziksel aktivite düzeylerinde, kısıtlamalar öncesine göre bir düşüş olduğunu, bu durumda ebeveynin çocuğa desteğinin etkili olduğunu göstermiştir. Bu ise çocuğun fiziksel aktivite düzeyini arttırmak için, kısıtlamalar sonrasında ebeveynin çocuğu aktiviteye yönlendirme istekliliğini arttırması gerektiğine ilişkin ipuçları içermektedir. Sonraki çalışmalarda, pandemi döneminde çocuğun aktivite düzeyindeki düşüşün nedenleri ve ebeveynin çocuğunu aktivite için desteklemesinde etkili olan faktörlerin belirlenmesine çalışarak, ilgili literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.Keywords
Covid-19, çocuk, fiziksel aktivite, ebeveynin fiziksel aktiviteye teşviki

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+77002864603 WhatsApp Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri