NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HOW MANY “BLACK WORD” DOES ABAI HAVE?
(ABAY’IN KAÇ “KARA SÖZ”Ü VAR? )

Author : Ercan PETEK    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 43-53
Cite : Ercan PETEK , (2021). HOW MANY “BLACK WORD” DOES ABAI HAVE?. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10, p. 43-53. Doi: 10.51296/newera.127.
    


Summary

One of the leading names of modern Kazakh literature and Kazakh written language, Abai Kunanbaev's thoughts, in which he expresses his determinations, ideas and views on social life, are often called "Black Word". Abai is an observer who observes the society he belongs to very well, expresses the deficiencies in it and proposes solutions to eliminate these deficiencies. In the 21st century, studies in Cyrillic letters, in which Black Words and poems belonging to Abai are compiled, the total of the aforementioned ideas is shown as 45. There is disagreement in the total number of Black Words belonging to Abai. Also, it is seen that the numbers given in the total number of poems attributed to him do not match each other. In fact, it is a fact that new poems belonging to Abai have come to the surface as the studies on Arabic scripts increased. It is not yet clear whether there is a work written directly by Abai. However, the most important source on Abai and his works is the copies written in Arabic letters by Murseit Bikeuly. It is known that Murseit Bikeuly is one of the people closest to Abai. One of these copies in Arabic letters is the manuscript dated March 25, 1907. Some of the texts numbered as Black Word in Cyrillic prints were named with different titles in the aforementioned manuscript. In this article, the total number of "Black Words" by Abai has been focused on and a new reading attempt has been made on his thoughts on the origin of the Kazakhs.Keywords
Abai, Black Word, Murseit, Kazakh

Abstract

Modern Kazak edebiyatının ve Kazak yazı dilinin önde gelen isimlerinden biri olan Abay Kunanbayoğlu’nun sosyal yaşama dair tespitlerini, fikir ve görüşlerini ifade ettiği düşünceleri çoğunlukla “Kara Söz” olarak adlandırılıyor. Abay mensup olduğu toplumu çok iyi müşahade eden, ondaki eksiklikleri dile getiren ve bu eksiklikleri ortadan kaldırmak için çözümler ileri süren bir gözlemcidir. 21. yy.da Abay’a ait Kara Sözlerin ve şiirlerin derlendiği Kiril harfli çalışmalarda söz konusu fikir yazılarının toplamı 45 olarak gösteriliyor. Abay’a ait Kara Sözlerin toplam sayısında ihtilaf olmakla birlikte kendisine atfedilen şiirlerin toplam sayısında da verilen rakamların birbirini tutmadığı görülür. Hatta Arap harfli nüshalar üzerine yapılan çalışmalar arttıkça Abay’a ait yeni şiirlerin ortaya çıktığı bir gerçektir. Abay’ın doğrudan kaleme aldığı bir çalışmanın olup olmadığı henüz net değildir. Ancak Abay ve eserleri üzerine en önemli kaynak Murseyit Bikeulı tarafından Arap harfleriyle yazıya geçirilen nüshalardır. Murseyit Bikeulı’nın Abay’ın en yakınındaki kişilerden biri olduğu bilinmektedir. Bu Arap harfli nüshalardan biri de 25 Mart 1907 tarihli yazmadır. Kiril harfli baskılarda Kara Söz olarak numaralandırılan metinlerden bazıları söz konusu yazmada farklı başlıklarla isimlendirilmiştir. Bu makalede Abay’a ait “Kara Sözler”in toplam sayısı üzerinde durulmuş ve Kazakların kökeni hakkındaki düşünceleri üzerine yeni bir okuma denemesi yapılmıştır.Keywords
Abay, Kara Söz, Murseyit, Kazak

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri