NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF INTERACTIVE EDUCATION ON ACADEMIC SUCCESS
(İNTERAKTİF EĞİTİMİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ )

Author : Label    Label
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 159-165
Cite : Perihan Eryılmaz Mustafa YEŞİLYURT,Perihan ERYILMAZ,Zeynep İŞMARCI,Zeynep ASLAN, (2021). THE EFFECT OF INTERACTIVE EDUCATION ON ACADEMIC SUCCESS . New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10, p. 159-165. Doi: 10.51296/newera.130.
    


Summary

ABSTRACT The aim of this research is to determine the effect of teaching the subject of Properties of Items in Primary School 4th Grade Science Lesson on student success by using interactive teaching method. In this study, a quasi-experimental design model with a control group was used. In the research, a total of 61 students studying in the fourth grade of primary school in the state school in Çekmeköy district of Istanbul constitute in the first semester of the 2020-2021 academic year. In our research, 30 of the randomly selected students constitute our experimental group and 31 of them constitute our control group. While the interactive teaching method was used to the students in the experimental group, the lessons were explained to the students in the control group with the direct lecture method and question-answer technique. “Achievement test” as the first test and data collection tool as post test was applied. Data analysis was done using SPSS Windows 25.0 statistical program. According to the results of the analyzes, it was observed that the academic achievement of the students in the experimental group, in which the interactive educational activities were applied, increased significantly in the post-test data. Keywords: Interactive Education, Science, Academic Success,Keywords
Keywords: Interactive Education, Science, Academic Success,

Abstract

ÖZET Bu araştırmanın amacı; ilkokul 4. sınıf Fen Bilimleri Dersindeki Maddelerin Özellikleri konusunun İnteraktif öğretim yöntemi kullanılarak öğretilmesinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu araştırmada kontrol gruplu yarı deneysel desen modeli kullanılmıştır. Araştırmada 2020-2021 eğitim yılının birinci döneminde, İstanbul ili Çekmeköy ilçesindeki devlet okulunun ilkokul dördüncü sınıfında eğitim gören toplam 61 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmamızda, rastgele seçilen öğrencilerin 30 tanesi deney grubumuzu, 31 tanesi kontrol grubumuzu oluşturmaktadır. Derslerde deney grubundaki öğrencilere İnteraktif öğretim yöntemi; kontrol grubundaki öğrencilere ise düz anlatım yöntemi, soru-cevap tekniği uygulanmıştır.“Başarı testi” ilk test ve son test Veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS Windows 25.0 istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Analizler sonuçlarına göre, son test verilerinde İnteraktif eğitim etkinliklerinin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin akademik başarılarının anlamlı düzeyde arttığı görülmüştür.Keywords
Anahtar Kelimeler: İnteraktif Eğitim, Fen Bilimleri, Akademik Başarı

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri