NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FINANCING PROBLEMS OF SMEs OPERATING IN FOREIGN TRADE IN ORGANIZED INDUSTRIAL ZONES (AN APPLICATION ON AKHİSAR AND TURGUTLU OIZ)
(ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEDIŞ TİCARETLE İLGİLİ FAALİYETTE BULUNAN KOBİ’LERİN FİNANSMAN SORUNLARI (AKHİSAR VE TURGUTLU OSB ÜZERİNDE BİR UYGULAMA) )

Author : Hatice Nur GERMİR  İrem PEŞTERNİK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 52-71
Cite : Hatice Nur GERMİR İrem PEŞTERNİK, (2021). FINANCING PROBLEMS OF SMEs OPERATING IN FOREIGN TRADE IN ORGANIZED INDUSTRIAL ZONES (AN APPLICATION ON AKHİSAR AND TURGUTLU OIZ). New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 11, p. 52-71. Doi: .
    


Summary

In this study, companies operating in Akhisar and Turgutlu Organized Industrial Zones were examined in order to determine the problems faced by companies operating in foreign trade. According to the results of the research carried out in the field in the form of getting answers to the survey questions; 52.6 percent of the companies are limited liability companies, 87.7 percent use loans from commercial banks, 80 percent of the companies use loans from banks, factory installation investments come first, and high interest rates are the leading reasons for companies that do not use loans from banks. reported has been found. The companies in the sample preferred Eximbank Export Loans with a rate of 50.9 percent in terms of low costs and maturity length, the ability to return their current business activities was realized in a short-term structure at the rate of 52.6 percent, and 64.9 percent of the companies stated that exchange rate, high inflation, interest rate uncertainty and increase in costs. It was noted that he had constant financial problems due to The data obtained from the research were analyzed using the Statistical PackagefortheSocialSciences (SPSS) Windows 25.0 program and analyzed by cross-tabulation and chi-square analysis.Keywords
ForeignTrade, Organized IndustrialZones, Financing Problems.

Abstract

Bu çalışmada dış ticaretle ilgili faaliyette bulunan firmaların karşılaştığı sorunların tespitine yönelik olarak Akhisar ve Turgutlu Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyette bulunan firmalar mercek altına alınmıştır. Anket sorularına yanıtların alınması şeklinde sahada yürütülen araştırma sonuçlarına göre; firmaların yüzde 52,6’sının limited şirket niteliğinde sermaye şirketi olduğu, yüzde 87.7’sinin ticari bankalardan kredi kullandığı, firmaların bankalardan kredi kullanma nedenlerinin ilk sırasında yüzde 80 oranıyla fabrika tesis kurulum yatırımlarının geldiği, bankalardan kredi kullanmayan firmaların kredi kulanmama nedenlerinin başında yüksek faiz oranlarının bildirildiği tespit edilmiştir. Örneklemi oluşturan firmaların maliyetlerin düşüklüğü ile vade uzunluğu bakımından Eximbank İhracat Kredileri’ni yüzde 50.9 oranıyla tercih ettikleri, mevcut işletme faaliyetlerini döndürebilme yeterliliğinin yüzde 52.6 oranında kısa vadeli bir yapıda gerçekleştiği, firmaların yüzde 64.9’unun döviz kuru, yüksek enflasyon, faiz belirsizliği ve maliyetlerdeki artış kaynaklı olarak sürekli finansal sorun yaşadığı kaydedilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler, Statistical PackagefortheSocialSciences (SPSS) Windows 25.0 programı kullanılarak analiz edilerek çapraz tablo ve ki kare analizi ile incelenmiştir.Keywords
Dış Ticaret, Organize Sanayi Bölgeleri, Finansman Sorunları.

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri