NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EVALUATION OF SMART CITY APPLICATIONS IN TERMS OF ITS CONTRIBUTION TO THE SOLUTION OF CONTEMPORARY URBANIZATION PROBLEMS
(ÇAĞDAŞ KENTLEŞME SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE KATKISI AÇISINDAN AKILLI KENT UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ )

Author : Hüya KAHRAMAN USTA  Ahmat KAYAN, Hülya KAHRAMAN USTA  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 10-32
Cite : Hüya KAHRAMAN USTA Ahmat KAYAN, Hülya KAHRAMAN USTA, (2021). EVALUATION OF SMART CITY APPLICATIONS IN TERMS OF ITS CONTRIBUTION TO THE SOLUTION OF CONTEMPORARY URBANIZATION PROBLEMS. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 11, p. 10-32. Doi: .
    


Summary

After the Industrial Revolution, with the development of urbanization, the search for the solution of urban life and increasing urban problems began. Today, smart cities come to the fore in solving the problems of contemporary cities with high technology and digital infrastructure. The aim of this study, which is named as “Evaluation of smart city applications in terms of their contribution to the solution of contemporary urbanization problems”, is to determine how smart city applications will contribute to the solution of contemporary urban problems. Within the scope of the study, the concepts of city, urbanization, unplanned urbanization, smart city are explained. Then, in terms of the contribution of smart city applications to the solution of contemporary urbanization problems, smart city, smart city components, smart city applications and examples of smart city applications, which are considered pioneers in this regard, are stated. In the study, it was concluded that smart cities would be beneficial in solving urban problems, but a correct planning should be done in order to get optimum benefit from the applications. It is seen that the adoption and use of smart city applications by citizens will reduce many environmental problems, save energy and provide a safe and comfortable life.Keywords
Urban, urbanization, smart city

Abstract

Sanayi Devriminden sonra kentleşmenin gelişmesiyle birlikte karmaşıklaşan kentsel yaşam ve artan kentsel sorunların çözümüne yönelik arayışlar başlamıştır. Bu arayışlardan bazılarını yeni kent, çekim merkezi, köy kent, yavaş kent şeklinde sıralamak mümkündür. Günümüzde yüksek teknoloji ve dijital altyapı ile çağdaş kentlerin sorunlarını çözme noktasında akıllı kentler ön plana çıkmaktadır. Akıllı kent uygulamaları ile dijital çözümler kullanılarak kentlerin daha yaşanabilir hale getirilmesi hedeflenmektedir. “Çağdaş kentleşme sorunlarının çözümüne katkısı açısından akıllı kent uygulamalarının değerlendirilmesi” adlı bu çalışmanın amacı, akıllı kent uygulamalarının çağdaş kentsel sorunların çözümüne nasıl bir katkı sağlayacağının tespit edilmesidir. Çalışma kapsamında kent, kentleşme, çarpık kentleşme, akıllı kent kavramları açıklanmıştır. Daha sonra akıllı kent uygulamalarının çağdaş kentleşme sorunlarının çözümüne katkısı bakımından akıllı kent, akıllı kentin bileşenleri, akıllı kent uygulamaları ve bu konuda öncü kabul edilen akıllı kent uygulamalarından örnekler belirtilmiştir. Yapılan çalışmada kentsel sorunların çözümü noktasında akıllı kentlerin fayda sağlayacağı ancak uygulamalardan optimum fayda sağlayabilmek için doğru bir planlamanın yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Yine akıllı kent uygulamalarının vatandaşlar tarafından benimsenmesi ve kullanılabilmesinin birçok çevre sorununu azaltacağı, enerji tasarrufu sağlayacağı, güvenli ve konforlu bir yaşam sağlayacağı değerlendirilmektedir.Keywords
Kent, kentleşme, akıllı kent

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri