KONYA- BELKAYA (ARISAMA) TOWN CARPET PILLOW SAMPLES AND GENERAL FEATURES
(KONYA- BELKAYA (ARISAMA) KASABASI HALI YASTIK DOKUMA ÖRNEKLERİ ve GENEL ÖZELLİKLERİ )

Yazar : SEMRA KILIÇ KARATAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11
Sayfa : 83-92
    


Abstract

Carpet weaving is one of our handicrafts that is common in Anatolia and continues today. Carpet weavings are examples of pile weaving that are woven to be laid on the floor in people's homes, to sit on, or to be placed on the walls of the houses. There are also examples of carpets woven to carry loads. Carpet weavings are classified according to their usage purposes such as floor rugs, pillows, cushions and saddlebags. In the weaving regions, the carpet weaving sample is woven according to the request or need of the weaver. Pillow weaving, which is one of the examples of carpet weaving, is woven to be put on the edges of the walls in order to lean people's backs on the walls of the houses. Pillow weaving samples, which are an indispensable part of the dowry tradition that has been going on for years in Anatolia, are examples that reflect the cultural values of the society they are woven. In general, their dimensions vary between 50 and 60 cm in width and between 100 cm and 150 cm in length. As a research subject, pillow weavings in Belkaya town of Karapınar district of Konya province were examined, the condition of pillow weaving samples in the town were examined in terms of size, quality, material used, pattern and color compositions, and included in the study with their visuals.Keywords
Belkaya, Pillow, Weaving, Art, Culture

Özet

Halı dokuması Anadolu’da yaygın olan ve günümüzde de devam eden el sanatlarımızdandır. Halı dokumaları insanların evlerinde yerlere serilmek, üzerine oturulmak veya evlerin duvar kenarlarına konulmak üzere dokunan havlı dokuma örnekleridir. Yük taşımak amaçlı dokunan halı örnekleri de bulunmaktadır. Halı dokumalar yer halısı, yastık, minder ve heybe gibi kullanım amaçlarına göre sınıflandırılmaktadır. Dokuma yapılan bölgelerde halı dokuma örneği dokuyucunun isteği veya ihtiyacına göre dokunulmaktadır. Halı dokuma örneklerinden olan yastık dokumalar evlerde duvar kenarlarında insanların sırtını yaslamak üzere duvar kenarlarına konulmak üzere dokunmaktadır. Anadolu’da yıllardır süregelen çeyiz geleneğinin de vazgeçilmez parçalarından olan yastık dokuma örnekleri dokunduğu toplumun kültür değerlerini yansıtan örneklerdir. Genel olarak ebatları eninde 50 ile 60 cm, boy olarak ise 100 cm ile 150 cm arasında değişmektedir. Araştırma konusu olarak Konya ili Karapınar ilçesine bağlı Belkaya kasabası yastık dokumalar incelenmiş, kasabada bulunan yastık dokuma örneklerinin durumu, ölçü, kalite, kullanılan malzeme, desen ve renk kompozisyonları bakımından incelenmesi yapılarak görselleri ile birlikte çalışmada yer verilmiştir.Anahtar Kelimeler
Belkaya, Yastık, Dokuma, Sanat, Kültür