NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Analysis of The Anxiety Levels of Students Studying in Sport Management Department With Regard to Unemployment
(Spor Yöneticiliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin İşsizlik Durumuna İlişkin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi )

Author : SEDA SABAH  Prof. Dr. Soner ÇANKAYA Öğretim Gör. Dr. Aydan ERMİŞ Arş. Gör. Hacı Ali ÇAKICI  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 1-9
Cite : SEDA SABAH Prof. Dr. Soner ÇANKAYA Öğretim Gör. Dr. Aydan ERMİŞ Arş. Gör. Hacı Ali ÇAKICI, (2021). Analysis of The Anxiety Levels of Students Studying in Sport Management Department With Regard to Unemployment. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 11, p. 1-9. Doi: .
    


Summary

This study aims to examine the anxiety levels of students studying in sport management department with regard to unemployment. The study has phenomenology model, which is a type of qualitative research design, and the sample group consists of 10 students studying at Ondokuz Mayıs University, Faculty of Sport Sciences, department of Sport Management. A semi-structured interview form with 8 questions was prepared to find out students’ anxiety levels with regard to finding a job after graduation. The data were collected through e-mail, which is one of the qualitative data collection methods and they were analyzed with content analysis method through Nvivo program. According to the study results, it was concluded that students mostly did not consider the education they received at university sufficient, they thought that sufficient employment was not provided for their department and they were pressurized especially by their parents about changing their department, and they experienced concerns, fear and anxiety about finding a job in the future. In addition to these, it was found that the students had various plans such as working as an officer in the Ministry of Youth and Sports, serving in the Turkish Armed Forces, becoming a manager, opening a gym, becoming an academic staff, becoming a teacher in state schools and finding a job in the private sector in the future. In addition, most of the students stated their views that individuals who knew about the job and sports should work in institutions, only graduates of sport management departments should become managers, double major should be abolished, the department should be advertised, more sports fields should be created, municipalities should develop employment areas about sports, KPSS base scores should be decreased, politics and sports should not be mixed and qualifications should be considered and they stated that employment opportunities would increase accordingly. Therefore, it is important to consider qualifications in institutions and to assign experts in the field to positions, to assign only individuals who come from the grassroots of sports to institutions related with sports in order to prevent the future concerns of young individuals who have to prefer occupations they don’t actually want which is not related with the department they are studying before starting their profession and to take various measures for students to graduate from their departments with sufficient equipment.Keywords
Unemployment, anxiety, sport, sport management

Abstract

Bu çalışma spor yöneticiliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin işsizlik durumuna ilişkin kaygı düzeylerini inceleme amacını taşımaktadır. Çalışma nitel araştırma deseninin bir çeşidi olan fenomenoloji modelinde olup, örneklem grubunu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümünde öğrenim gören 10 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin mezuniyet sonrası iş bulma durumlarına yönelik kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla 8 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Nitel veri toplama yöntemlerinden biri olan e-posta yolu ile veriler toplanmış ve Nvivo programı aracılığıyla içerik analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Çalışma bulgularına göre öğrencilerin çoğunlukla üniversitelerde aldıkları eğitimi yeterli görmedikleri, bölümlerine ilişkin yeterli düzeyde istihdamın sağlanmadığını, okudukları bölümü değiştirmeleri hususunda özellikle ailelerinden baskı gördüklerini, öğrencilerin geleceğe yönelik iş bulma konusunda oldukça kaygı, korku ve endişe yaşadıkları sonucuna ulaşılmaktadır. Bunlara ek olarak öğrencilerin mezun olduktan sonra Gençlik Spor Bakanlığı'nda memur olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev almak, yönetici olmak, spor salonu açmak, akademisyen olmak, devlet kadrolarında öğretmen olmak, özelde herhangi bir iş bulmak şeklinde çeşitli planlarının olduğu tespit edilmektedir. İlaveten öğrencilerin çoğunluğu işi bilen ve sporun tabanından gelen kişilerin kurumlarda yer alması, yönetici kadrolarına sadece spor yöneticiliği bölümü mezunlarının atanması, çift ana dalın kaldırılması, bölüm tanıtımının yapılması, daha fazla spor sahalarının oluşturulması, belediyelerin sporla ilgili olan iş alanlarını geliştirmesi, KPSS taban puanlarının düşürülmesi, spora siyasetin karıştırılmaması ve liyakatin önemsenmesi şeklinde görüşlerini ifade ederek iş bulabilme imkanlarının bu doğrultuda artacağını bildirmektedirler. Dolayısıyla, kurumlarda liyakatin önemsenerek kadrolara alanında uzman kişilerin atanması, mesleğe başlamadan okudukları bölüm dışında istemedikleri meslek gruplarını tercih etmek zorunda kalan gençlerin geleceğe yönelik kaygılarını engellemek amacıyla sporla ilgili kurumlarda sadece sporun tabanından gelen kişilere yer verilmesi ve öğrencilerin yeterli donanıma sahip olarak bölümlerinden mezun olması için çeşitli önlemler alınması önem arz etmektedir.Keywords
İşsizlik, kaygı, spor, spor yöneticiliği

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri