NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2007-2020 Yılları Arasında Gaziantep Tekstil ve Tekstil Ürünleri Sektörünün Nakdi Kredi Değişim Oranları
(2007-2020 Yılları Arasında Gaziantep Tekstil ve Tekstil Ürünleri Sektörünün Nakdi Kredi Değişim Oranları )

Author : Erdem HİLAL  Dr. Öğr. ÜyesiBurcu DOĞAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 72-82
Cite : Erdem HİLAL Dr. Öğr. ÜyesiBurcu DOĞAN, (2021). 2007-2020 Yılları Arasında Gaziantep Tekstil ve Tekstil Ürünleri Sektörünün Nakdi Kredi Değişim Oranları. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 11, p. 72-82. Doi: .
    


Summary

Today, with the effect of globalization, competition has accelerated. They are trying to increase their market share as the sectors contribute to the country's economy by improving themselves and have an impact on employment. The textile sector is one of the leading sectors that contribute to the country's economy and employment. In this study, the "Textile and Textile Products" sector, which is one of the sectors that contribute to our country's exports, is discussed as a subject of examination. Gaziantep, which is one of the first cities that come to mind when the "Textile and Textile Products" sector is mentioned, will be examined on the basis of loan sizes and exchange rates. Turkey ranks fifth among the world countries in exports of "Textiles and Textile Products". Gaziantep ranks fifth in terms of the share of cities in Turkey's "Textiles and Textile Products" exports. “Textile and Textile Products” sector ranks third in Gaziantep export ranking. Between 2007 and 2020, loan sizes in TL and Dollars were examined. With the impact of the 2008 crisis on the world, the "Textile and Textile Products" sector was also adversely affected by the crisis.Keywords
Gaziantep, Textile and Textile Products, Loan Sizes

Abstract

Günümüzde küreselleşmenin etkisi ile birlikte rekabet hız kazanmıştır. Sektörlerin kendini geliştirerek ülke ekonomilerine katkı sağlamaları ve istihdam üzerinde etkileri olması sebebiyle Pazar paylarını artırmaya çalışmaktadırlar. Tekstil sektörü ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlayan sektörlerin başında gelmektedir. Bu çalışmada ülkemiz ihracatına katkı sağlayan sektörlerinden birisi olan “Tekstil ve Tekstil Ürünleri” sektörü inceleme konusu olarak ele alınmaktadır. “Tekstil ve Tekstil Ürünleri” sektörü denilince ilk akla gelen şehirlerimizden olan Gaziantep “Tekstil ve Tekstil Ürünleri” sektörü kredi büyüklükleri ve değişim oranları bazında incelenecektir. Türkiye “Tekstil ve Tekstil Ürünleri” ihracatında dünya ülkeleri sıralamasında beşinci sırada yer almaktadır. Türkiye’nin “Tekstil ve Tekstil Ürünleri” ihracatında şehirlerin almış olduğu pay bakımında Gaziantep beşinci sırada yer almaktadır. Gaziantep ihracat sıralamasında “Tekstil ve Tekstil Ürünleri” sektörü üçüncü sırada yer almaktadır. 2007-2020 yılları arasında kredi büyüklükleri TL ve Dolar cinsinsen incelenmiştir 2008 krizinin dünyada etkisini göstermesi ile birlikte “Tekstil ve Tekstil Ürünleri” sektörü de krizinden olumsuz etkilenmiştir.Keywords
Gaziantep, Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Kredi Büyüklükleri

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri