NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


IDENTITY PERCEPTION IN THE POEMS OF MEHMED AKIF
(MEHMED ÂKİF’İN ŞİİRLERİNDE KİMLİK BİLİNCİ )

Author : Fettah Kuzu    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 7
Page : 29-37
Cite : Fettah Kuzu , (2021). IDENTITY PERCEPTION IN THE POEMS OF MEHMED AKIF. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 7, p. 29-37. Doi: 10.51296/newera.27.
    


Summary

Nation can be defined as a holy unity and integrity built collectively by individuals hallowed and achieved the awareness of belonging to it. In this sense Turks have been a great nation succeeded being able to exist thanks to their sensitivity about its entity for which they can sacrifice their individual entities in a heartbeat. Subjects to which Mehmed Akif has tried to attract attention have pointed out the most important facts to be realized in terms of a nation’s asserting its entity and then being able to maintain it. The perception of identity which has been suggested by Akif through his life and ideal person characterized in his poems, presents essentially not only a national character but a universal one as well. Akif primarily attracts attention to the importance of getting away from slough of despond for a strong identity construction by nation as a whole and every individual constituting it jointly. Comprehension of religious principals, the importance of language awareness, collective consciousness, science based working for development, correct interpretation of resignation, conservation of cultural heritage, the concept of homeland which is the assurance of national unity and integrity, the significance of family institution which compose nation are the other subjects on which Akif has mostly dwelt upon. In this work, national identity consciousness which Mehmed Akif has put forth depending on ideal person/ideal nation understanding, is tried to be explained.Keywords
Mehmed Akif, Identity Perception, Ideal Person, Awareness, Nation

Abstract

Millet, kendisine ait olma farkındalığını kazanmış ve ona belli bir kutsiyet öngörmüş olan bireylerin kolektif olarak meydana getirmiş oldukları kutlu bir birlik ve bütünlük olarak tanımlanabilir. Bu anlamda Türkler, tarihin her döneminde bireylerinin millet adı verilen bu kutlu birliğe ait olma ve bireysel varlıklarını onun varlığı uğruna hiç düşünmeden feda edebilme hassasiyetleri sayesinde var olmayı başarabilmiş büyük bir millettir. Âkif’in, şiirlerinin tamamında dikkat çekmeye çalıştığı hususlar, bir milletin varoluşunu ortaya koyma ve sonrasında varlığını devam ettirebilme noktasında yapılması gereken en önemli gerçeklere işaret etmektedir. Onun gerek kendi yaşantısıyla bir numunesini sunduğu, gerekse şiirlerinde çizmeye çalıştığı ideal insan için ortaya koyduğu kimlik anlayışı esas itibariyle milli bir niteliğe sahip olmakla birlikte evrensel bir mahiyet de arz etmektedir. Bir bütün olarak milletin ve milleti meydana getiren her ferdin sağlam bir kimlik inşası için Âkif, öncelikle ümitsizlik hastalığından kurtulmasının önemine işaret eder. Dinin esaslarının doğru anlaşılması, dil bilincinin önemi, kolektif şuurla hareket etme, gelişmek için bilim merkezli çalışma, tevekkülü doğru anlama, kültürel mirasa sahip çıkma, milletin birlik ve bütünlüğünün teminatı olan vatan olgusu ve milleti meydana getiren aile müessesesinin ehemmiyeti, Âkif’in üzerinde en fazla durduğu diğer hususlardır. Bu bildiride, Mehmed Âkif’in ideal insan/ideal millet anlayışına bağlı olarak ortaya koyduğu milli kimlik bilinci, şiirlerinden örnek mısralarla açıklanmaya çalışılacaktır.Keywords
Mehmed Âkif, Kimlik Bilinci, İdeal İnsan, Farkındalık, Millet

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri