NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CORONAVIRUS IN SCHOOL MANAGEMENT AT IMAM HATIP SCHOOLS EFFECTS OF THE (COVID-19) OUTBREAK
(İMAM HATİP OKULLARINDA OKUL YÖNETİMİNDE KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ ETKİLERİ )

Author : ALİ SÖYLEMEZ  Bilal ÜLGER, Mehtap AKDENİZ, Murat CANPOLAT, Ekrem UZUNYOL, Güneş CANPOLAT, Yusuf SÖYLEMEZ, Fatih TARAR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 7
Page : 108-114
Cite : ALİ SÖYLEMEZ Bilal ÜLGER, Mehtap AKDENİZ, Murat CANPOLAT, Ekrem UZUNYOL, Güneş CANPOLAT, Yusuf SÖYLEMEZ, Fatih TARAR, (2021). CORONAVIRUS IN SCHOOL MANAGEMENT AT IMAM HATIP SCHOOLS EFFECTS OF THE (COVID-19) OUTBREAK. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 7, p. 108-114. Doi: 10.51296/newera.28.
    


Summary

The corona virus (Covid-19) epidemic, which emerged in late 2019, caused very important changes in economic, social and pedagogical terms, especially in health, all over the world. One of the areas most affected by this epidemic is education systems. Currently, face-to-face training cannot be conducted worldwide, due to the epidemic. Hence, millions of people around the world have begun to study through open and distance education. Because of this epidemic in the world, in all education levels in Turkey face to face training paused and began to use open and distance education opportunities for all students. The main purpose of this study is to identify the problems faced by the school administrators in school administration in the coronavirus (Covid-19) epidemic and the solutions they developed. For this purpose, a qualitative research has been conducted in phenomenology design. The study group of the research consists of school administrators from imam hatip schools in Malatya. The interview form was used as a data collection tool in the study. During this period, there has been a significant increase in demand for open and distance education. For the solution of these problems; technological facilities (internet connection, internet provision, computer, tablet, smart phone supply) should be improved in terms of equality of opportunity in education, compensation programs (support and training courses, primary education training program, remedial training) should be implemented with the opening of schools, by transferring financial resources to schools It is suggested that the hygiene standards should be improved with the help of materials or materials, and schools can be frozen for a year, considering the possibility of the epidemic spreading.Keywords
Imam hatip school, school administrator, corona virus, distance education, hygiene conditions

Abstract

2019’un sonlarında ortaya çıkan Korona virüs (Covid-19) salgını, dünyanın her yerinde sağlık başta olmak üzere, ekonomik, sosyal ve pedagojik bakımdan çok önemli değişimlere neden olmuştur. Bu salgından en çok etkilenen alanlardan biri de eğitim sistemleridir. Şu anda, salgın nedeniyle, dünya genelinde yüz yüze eğitim yürütülememektedir. Bu nedenle, dünya genelinde, milyonlarca kişi açık ve uzaktan eğitim yoluyla eğitim görmeye başlamıştır. Dünyadaki bu salgın nedeniyle, Türkiye’de tüm öğretim kademelerinde yüz yüze eğitime ara verilmiş ve tüm öğrenciler için açık ve uzaktan eğitim olanakları kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, imam hatip okul yöneticilerinin Korona virüs (Covid-19) salgınında okul yönetiminde karşılaştıkları sorunları ve geliştirdikleri çözüm önerilerini belirlemektir. Bu amaçla olgu bilim deseninde nitel bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Malatya ilinde görev yapan imam hatip okul yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Bu dönemde, açık ve uzaktan eğitime yönelik önemli bir talep artışı olmuştur. Yaşanan bu sorunların çözümüne yönelik; teknolojik imkânların (internet bağlantısı, internet sağlanması, bilgisayar, tablet, akıllı telefon tedariki) eğitimde fırsat eşitliği ekseninde iyileştirilmesi gerektiği, okulların açılması ile birlikte telafi programlarının (destekleme ve yetiştirme kursları, ilköğretim yetiştirme programı, telafi eğitimleri) uygulanması gerektiği, okullara maddi kaynaklar aktarılarak veya malzeme yardımında bulunularak hijyen standartlarının iyileştirilmesi gerektiği, salgının yayılma ihtimali dikkate alınarak okulların bir yıl dondurulabileceği önerilmektedir.Keywords
İmam hatip okulu, okul yöneticisi, korona virüs, uzaktan eğitim, hijyen koşulları.

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri