NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A COMPARATIVE STUDY ON "CHILD AND POVERTY" IN MEHMET AKIF ERSOY and SABAHATTIN ALI
(MEHMET AKİF ERSOY VE SABAHATTİN ALİ’DE “ÇOCUK ve YOKSULLUK” ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME )

Author : Özgür GEDİKLİ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 7
Page : 65-79
Cite : Özgür GEDİKLİ , (2021). A COMPARATIVE STUDY ON "CHILD AND POVERTY" IN MEHMET AKIF ERSOY and SABAHATTIN ALI. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 7, p. 65-79. Doi: 10.51296/newera.31.
    


Summary

Comparative literature is the method that aims to bring literature to other fields of expression and knowledge or to bring literary texts closer to each other with events that are far or close to each other in time and space by examining the interaction, analogy and kinship relations. The traces of intercultural interaction in literary texts are investigated, and the history of literature and cultural change in society is shed light with this method. The comparison can be made on two different cultures or national literatures as well as in terms of two images, genres, subject, poet, author, type, work, poet / writer or their styles within the boundaries of the literature of a nation. Different products, writers, in the same period or literary works written at different times can be compared. Mehmet Akif Ersoy (1873-1936) witnessed the last period of the Ottoman Empire and the first years of the Republic. He has been in favor of an understanding that denies dreamy truths, and deals with social problems in his works in poetry. “Bayram”, “Hasta” and “Küfe” also viewed poverty through the eyes of children, and experienced the pain of not being able to do anything other than show them mercy. Sabahattin Ali (1907-1948) saw almost the same years as Akif and witnessed the misery caused by the events of this period. He deals with the effects of poverty on children in his stories of “Apartman”, “Arabalar Beş Kuruşa”, “Ayran”, “Cigara”, “Isıtmak İçin” while he deals with tragedies in society like Akif in many of his stories. The theme of child and poverty, similarities and differences in the works of their will be identified and compared after evaluating world views, literary circles, and understanding of art of two authors in this study.Keywords
Mehmet Akif Ersoy, Sabahattin Ali, Child, Poverty

Abstract

Etkileşim, analoji ve akrabalık ilişkilerinin incelenmesiyle, edebiyatı diğer ifade ve bilgi alanlarına ya da zaman ve mekân içerisinde birbirine uzak veya yakın durumdaki olaylarla edebî metinleri birbirine yaklaştırmayı amaçlayan yönteme karşılaştırmalı edebiyat denir. Bu yöntemle kültürler arası etkileşimin edebî metinlerdeki izleri araştırılarak edebiyat tarihine ve toplumdaki kültürel değişime ışık tutulur. Karşılaştırma iki farklı kültür ya da milli edebiyat üzerinde yapılabildiği gibi bir ulusun edebiyatının sınırları içerisinde iki imge, tür, konu, şair, yazar, tip, eser, şair/yazar ya da bunların üslupları bakımından da yapılarak farklı ürünler, yazarlar, aynı dönemde ya da farklı zamanlarda yazılmış edebi eserler karşılaştırılabilir. Mehmet Akif Ersoy (1873-1936) Osmanlının son dönemiyle Cumhuriyetin ilk yıllarına şahitlik etmiştir. Döneminde toplumun birçok kurumunda olduğu gibi ekonomide de sıkıntılar olmuş yoksulluk yaygınlaşmıştır. O, şiirde hayalperestliği redde¬den gerçekleri dile getiren bir anlayıştan yana olmuş eserlerinde toplumsal sorunlara eğilmiştir. Bu yüzden manzumelerinde toplumun günlük hayatından alınmış sahnelerde trajik temalara değinirken kenar mahallelere ve yoksulluğa da yer vermiştir. “Bayram”, “Hasta” ve “Küfe”de yoksulluğa çocukların gözüyle bakmış, onlara merhametini göstermekten öte bir şey yapamamanın acısını yaşamıştır. Sabahattin Ali (1907-1948) de Mehmet Akif’le hemen hemen aynı yılları görmüş bu dönemdeki olayların yol açtığı sefalete şahitlik etmiştir. Bilinçli gözlemleriyle toplumdaki düzensizlikleri ele almış, sosyal gerçeklikten hareketle toplumda saptadığı sorunlara hikâyelerinde yer vermiştir. Birçok öyküsünde Akif gibi toplumdaki trajedilere değinirken “Apartman”, “Arabalar Beş Kuruşa”, “Ayran”, “Cigara”, “Iıstmak İçin” hikâyelerinde yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkilerini ele almıştır. Edebiyatın farklı alanlarında ürün veren bu iki yazarın çıkış noktaları farklı olsa da eserlerinde yoksulluğu işlemeleri ve bunun çocuklar üzerindeki etkilerine yaklaşımları bakımından birçok benzerlik vardır. Dünya görüşlerindeki farka rağmen merhamet noktasında birleşmişler, aynı hislerle çocukların dramını edebi hâle getirmişlerdir. Bu çalışmada iki yazarın; yaşamları, çevre ve dönemleri, sanat anlayışları, karakterleri değerlendirildikten sonra eserlerindeki çocuk ve yoksulluk teması çerçevesinde benzerlikler ve farklılıklar tespit edilip karşılaştırılacaktır.Keywords
Mehmet Akif Ersoy, Sabahattin Ali, Çocuk, Yoksulluk

Advanced Search


Announcements

  MAYIS SAYISI

  VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

  Mayıs ayında yayınlanacak

  Sayımız için

  15 NİSAN Tarihine kadar

  çalişmanızı

  YükleyebilirsinizAddress :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri