NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


POSTER DESIGN FOR BLIND INDIVIDUALS WITH 3D PRINTERS : APPLICATION OF THE “TURKISH NATIONAL ANTHEM” POSTER
(ÜÇ BOYUTLU YAZICILARIN GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN AFİŞ TASARIMINDA KULLANIMI : “İSTİKLAL MARŞI” AFİŞİ UYGULAMASI )

Author : Bayram ARMUTCI    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 7
Page : 80-88
Cite : Bayram ARMUTCI , (2021). POSTER DESIGN FOR BLIND INDIVIDUALS WITH 3D PRINTERS : APPLICATION OF THE “TURKISH NATIONAL ANTHEM” POSTER . New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 7, p. 80-88. Doi: 10.51296/newera.32.
    


Summary

It is known that graphic design has been greatly influenced by technological developments from past to present. Many design creation and production techniques have been developed in the evolution of the mobile printing press in the 1450s until the present digital era. Today, graphic design is mostly done by computer programs. Thanks to graphic design software, graphic design studies can be made in two dimensions and three dimensions. Thanks to digital printers, it is possible to apply and reproduce the designs prepared in digital environment on the preferred materials (canvas, canvas, glossy, etc.) in desired dimensions, colors and sizes. In this way, outdoor advertisements, posters and billboard designs used for communication purposes, including messages or announcements, are rapidly reproduced and used with digital printing. However, posters and similar designs with visual layout applied to the two-dimensional surface that are reproduced by digital printing and used do not make sense for the visually impaired. It is thought to be 284 million visually impaired people according to estimates of the World Health Organization and about 220 thousand of this number is located in Turkey. Considering the aforementioned figures, there are visually impaired citizens that cannot be underestimated in our society. Another technology product that continues to develop and spread today is three-dimensional printer devices. Three-dimensional printers allow the production of objects and objects that are not modeled in three dimensions in digital environment by quickly writing them in solid form in desired sizes. It is known that it provides great convenience in the production of objects that were previously difficult or impossible to manufacture. In this study, it is aimed to rearrange the graphic design works designed in the digital environment for the visually impaired and to create different visual presentation forms by producing designs that cannot be made by hand, such as three-dimensional poster designs, typography, figures, kinetic objects, in concrete form, The aim is to examine the use of 3D printers in graphic design through the Turkish National Anthem poster designed for visually impaired individuals.Keywords
Poster, 3D, Graphic, 3D Printer, Design, Print, Communication.

Abstract

Geçmişten günümüze grafik tasarımın teknolojik gelişmelerden büyük ölçüde etkilendiği bilinmektedir. 1450 li yıllarda hareketli matbaanın icadından günümüzdeki dijital döneme kadar geçirdiği evrimde bir çok tasarım oluşturma ve üretim tekniği gelişmiştir. Günümüzde Grafik tasarım büyük ölçüde bilgisayar programları aracılığı ile yapılmaktadır. Grafik tasarım yazılımları sayesinde iki boyutlu ve üç boyutlu olmak üzere grafik tasarım çalışmaları yapılabilmektedir. Dijital yazıcılar sayesinde sayısal ortamda hazırlanmış tasarımların istenilen ölçü, renk ve boyutlarda tercih edilen materyallerin (kanvas, branda, kuşe vb.) üzerine uygulanması ve çoğaltılması mümkündür. Bu sayede iletişim amacıyla kullanılan, mesaj veya duyuru içeren açık hava ilanları, afiş ve bilboard tasarımları dijital baskı ile hızlı bir biçimde çoğaltılıp kullanılmaktadır. Ancak dijital baskı ile çoğaltılan ve kullanılan iki boyutlu yüzeye uygulanan görsel düzene sahip afiş ve benzeri tasarımlar görme engelliler için bir anlam ifade etmemektedir. Dünya sağlık örgütünün tahminlerine göre 284 milyon görme engelli insan olduğu düşünülmektedir ve bu sayının yaklaşık 220 bini Türkiyede bulunmaktadır. Bahsi geçen rakamlar göz önünde bulundurulduğunda toplumumuzda azımsanamayacak ölçüde görme engelli vatandaş bulunmaktadır. Günümüzde gelişmeye devam eden ve yaygınlaşmaya başlayan bir diğer teknoloji ürünü ise üç boyutlu yazıcı cihazlarıdır. Üç boyutlu yazıcılar sayısal ortamda üç boyutlu olarak modellenmemiş obje ve nesneleri hızlı bir biçimde istenilen ölçülerde katı halde yazma işlemi yaparak üretim yapılmasına olanak sağlamaktadır. Öncesinde üretimi zor veya mümkün olmayan nesnelerin üretiminde büyük kolaylık sağladığı bilinmektedir. Bu çalışmada, sayısal ortamda tasarlanmış olan grafik tasarım çalışmalarının görme engellilere yönelik olarak yeniden düzenlenerek üç boyutlu yazıcılar aracılığıyla, üç boyutlu poster tasarımları, tipografi, figür, kinetik objeler gibi el yardımıyla yapılması mümkün olmayan tasarımlar, somut halde üretilerek farklı görsel sunum şekilleri oluşturulması hedeflenip, grafik tasarımda üç boyutlu yazıcıların kullanımını görme engelli bireylere yönelik olarak düzenlenmiş olan İstiklal Marşı afişi çalışması üzerinden incelemektir.Keywords
Poster, 3D, Grafik, 3D Yazıcı, Tasarım, Baskı, İletişim.

Advanced Search


Announcements

  MAYIS SAYISI

  VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

  Mayıs ayında yayınlanacak

  Sayımız için

  15 NİSAN Tarihine kadar

  çalişmanızı

  YükleyebilirsinizAddress :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri