NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TWO PATRIOTIC POETS: MEHMET AKİF ERSOY AND MUHAMMED IQBAL
(İKİ VATANSEVER ŞAİR: MEHMET AKİF ERSOY ve MUHAMMED İKBAL )

Author : Mustafa Sarper ALAP    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 7
Page : 47-53
Cite : Mustafa Sarper ALAP , (2021). TWO PATRIOTIC POETS: MEHMET AKİF ERSOY AND MUHAMMED IQBAL. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 7, p. 47-53. Doi: 10.51296/newera.33.
    


Summary

The poems written by patriotic poets and patriotic poets have a great influence on the struggle for independence of the countries. The struggle for independence succeeds give the struggle to all people in country together. Turkish National Anthem, written by the patriotic poet Akif, inspired the society in the struggle for independence of the Turks. The poet of this poem, Mehmet Akif, received a good education with the support of his family, took part in different trainings and lastly worked as a veterinarian. Akif played an active role in the struggle for independence and also took part in the parliament as a Burdur deputy. Akif participated in the contest for the writing of the Turkish National Anthem, wrote the anthem for two days in Taceddin Dervish Lodge and did not accept any awards. In addition, Akif wrote a very famous book called Sahafat. In 1937 Pakistan became an independent state. And depart from India. Pakistan's patriotic poet Allama Mohammed Iqbal had a great role in Pakistan's struggle for independence. In addition, Iqbal was very influenced by the Turkish people’s struggle and was inspired by the struggle of the Turks. During the War of Independence, Iqbal held rallies and organized aid organizations to support the Turkish people. Akif and Iqbal are poets who are contemporaries of each other and their ideas are very similar and Akif and İkbal’s poets praised each other in written sources.Keywords
Turkey, Pakistan, Akif, İqbal

Abstract

Ülkelerin bağımsızlık mücadelelerinde vatansever şairlerin ve vatansever şairlerin yazmış oldukları şiirlerin mücadelede çok büyük etkisi vardır. Bağımsızlık mücadelesi ülkedeki her insanın hep birlikte mücadele etmesi sonucu başarıya ulaşmaktadır. Türklerin de bağımsızlık mücadelesinde Türklerin vatansever şairi Ersoy tarafından yazılan İstiklâl Marşı, topluma ilham vermiştir. Bu şiirin şairi Mehmet Akif Ersoy, ailesinin desteğiyle birlikte iyi bir eğitim almış, farklı eğitimlerde yer almış ve son olarak veterinerlik görevinde bulunmuştur. Akif bağımsızlık mücadelesinde etkin bir rol oynamıştır ve ayrıca Burdur milletvekili olarak ta mecliste yer almıştır. Akif, İstiklal Marşı’nın yazılması yarışmasına katılmış, iki gün boyunca Taceddin Dergahı’nda marşı yazmış ve hiçbir ödülü kabul etmemiştir. Ayrıca Akif, Sahafat isimli çok meşhur bir kitap yazmıştır. Pakistan 1937 yılında Hindistan’dan ayrılarak bağımsız bir devlet olmuştur. Pakistan’ın bağımsızlık mücadelesinde Pakistan’ın vatansever şairi Allame Muhammed İkbal’in büyük bir rolü olmuştur. Bunun yanında İkbal, Türklerin milli mücadelesinden çok etkilenmiş ve Türklerin mücadelesini ilham almıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında İkbal, Türk halkına destek olmak için mitingler düzenlemiş ve yardım organizasyonları yapmıştır. Akif ve İkbal biribirlerinin çağdaşı olan şairlerdir ve fikirleri birbirine çok benzemektedir, ayrıca her iki şair birbirlerinden yazılı kaynaklarda övgüyle söz etmişlerdir.Keywords
Türkiye, Pakistan, Akif, İkbal

Advanced Search


Announcements

  MAYIS SAYISI

  VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

  Mayıs ayında yayınlanacak

  Sayımız için

  15 NİSAN Tarihine kadar

  çalişmanızı

  YükleyebilirsinizAddress :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri