NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANTHEM CONCEPT AS THE PART OF ORGANISATIONAL CULTURE AND ISTIKLAL ATHEM
(ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN BİR ÖĞESİ OLARAK MARŞ KAVRAMI VE İSTİKLAL MARŞI )

Author : Mehmet Emin USTA    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 7
Page : 100-107
Cite : Mehmet Emin USTA , (2021). ANTHEM CONCEPT AS THE PART OF ORGANISATIONAL CULTURE AND ISTIKLAL ATHEM. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 7, p. 100-107. Doi: 10.51296/newera.34.
    


Summary

Culture is one of the most important elements of social life. This element includes individual, social, psychological and even political aspects. Culture is the social characteristics of the society formed in certain periods of social development, the intellectual and practical reaction codes that distinguish a group of individuals from others, the attitude, behavior, belief and values of a society. Again, culture is a complex set of knowledge and behavior that includes the knowledge, morality, tradition, art, thought and similar habits acquired by the individual as a social member. Socially, it is the combination of material and spiritual elements that make a people a people. Culture appears as a symbol and system of meaning in social relations. It is possible to talk about culture for societies and individuals as well as culture and acculturation for organizations. Especially after the 1960's, the concept of culture has been one of the most discussed topics in the administrative field. In this context, the concept of organizational culture has settled in the relevant literature in the process. The elements that make up the organizational culture are stories, ceremonies, heroes, symbols, lyrics, anthems and songs. In this study, the concept of anthem and the Turkish National Anthem are discussed as a part of the organizational culture. In addition to being a literary text in terms of the words of the National Anthem, it has turned into a highly influential social element that represents the country with the music added afterwards. Anthems in general aim to motivate the society and the relevant audience, create a sense of belonging, and lead the audience to a goal emotionally.Keywords
Turkish National Anthem, culture, anthem, organizational culture

Abstract

Kültür toplumsal hayatın en önemli öğelerinden biridir. Bu öğe bireysel, toplumsal, psikolojik ve hatta siyasal yönler içerir. Kültür toplumsal gelişmenin belirli çağlarında oluşmuş topluma özgü özellikler, bir grup bireyi diğerlerinden ayıran düşünsel ve uygulamalı tepki kodları, bir toplumun tutum, davranış, inanç ve değerlerinin tamamıdır. Yine kültür toplumsal bir üye olarak bireyin kazandığı bilgi, ahlak, gelenek, sanat, düşünce ve benzeri alışkanlıkları kapsayan karmaşık bir bilgi ve davranış bütünüdür. Toplumsal açıdan düşünüldüğünde bir halkı halk yapan maddi ve manevi unsurların birleşimidir. Kültür toplumsal ilişkilerde sembol ve anlam sistemi olarak belirir. Toplumlar ve bireyler için kültürden söz etmek mümkün olduğu gibi örgütler için de kültürden ve kültürlenmeden söz etmek mümkündür. Özellikle 1960’lı yıllardan sonra kültür kavramı yönetsel alanda en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Bu tartışmaların akabinde örgüt kültürü kavramı ilgili literatüre yerleşmiştir. Örgüt kültürünü oluşturan unsurlar hikayeler, törenler, kahramanlar, semboller, sözler, marşlar ve şarkılardır. Bu unsurlar sayesinde başta işgörenlerde olmak üzere tüm bireylerde örgütsel aidiyet oluşmakta ve böylece bireyler örgütün amacını gerçekleştirmede daha istekli ve daha inançlı bir hale gelebilmektedirler. Bu çalışmada örgüt kültürünün bir parçası olarak marş kavramı ve İstiklal Marşı ele alınmıştır. İstiklal Marşı sözleri itibariyle edebi bir metin olmanın yanında, sonrasında eklenen müzik ile ülkeyi temsil eden ve etki gücü yüksek bir toplumsal öğeye dönmüştür. Marşlar genel olarak toplumu ve ilgili kitleyi harekete geçiren, aidiyet hissi oluşturan, coşturmak suretiyle kitleyi duygusal açıdan hedefe yönlendiren bir işlev görürler.Keywords
İstiklal Marşı, kültür, marş, örgüt kültürü

Advanced Search


Announcements

  MAYIS SAYISI

  VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

  Mayıs ayında yayınlanacak

  Sayımız için

  15 NİSAN Tarihine kadar

  çalişmanızı

  YükleyebilirsinizAddress :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri