NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LEARNING FRUIT AND VEGETABLES IN PRIMARY SCHOOL
(İLKOKULDA MEYVE SEBZE ÖĞRENME )

Author : Ayşe AYGÜN  Ayşe AYGÜN/Doç.Dr.Mustafa YEŞİLYURT  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 7
Page : 115-120
Cite : Ayşe AYGÜN Ayşe AYGÜN/Doç.Dr.Mustafa YEŞİLYURT, (2021). LEARNING FRUIT AND VEGETABLES IN PRIMARY SCHOOL. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 7, p. 115-120. Doi: 10.51296/newera.35.
    


Summary

The development levels of the societies are closely related to the education and training programs they use. The ability of students to reflect and use what they have learned in daily life shows success in education. The materials to be used in the life studies lesson should be prepared in accordance with the content of the subject and the class level. On the other hand, each child's learning style is different. Therefore, it will be difficult for both the instructor and the learner to teach the lessons to the students with a single pattern method. In the study, the learning styles of primary school third grade students in life studies lessons about "fruits and vegetables" with technological, traditional, and general content are examined. The results show that when students receive technology education, it has been found that they learn more effectively than traditional methods. In the post-test, the knowledge score difference between the two groups was calculated as 2.00. While the two group scores were equal in the pre-test, a statistically significant difference occurred between the groups at the end of the education. Life studies lessons enable children to get to know and perceive their immediate surroundings better. In this context, it is important that students take an active role in what is taught. Today's children's curiosity for technology can bore them with traditional methods. Therefore, it is necessary to give opportunities to new methods and technology in the education system as conditions permit. In this practice, it has been concluded that the education of students with technology is better than the traditional learning method. According to my researcher identity, who is an objective observer, the students have been more successful and more enthusiastic in the lessons they take active roles in and the lessons in which technology is used. It was concluded that technological materials were used in life studies lessons in terms of permanence of information and ease of learning.Keywords
Child,fruit-vegetable,primary school

Abstract

Toplumların gelişmişlik seviyeleri, kullandıkları eğitim-öğretim programları ile yakından alakalıdır. Öğrencilerin öğrendiklerini günlük yaşama yansıtılabilme ve kullanabilme becerisi eğitim öğretimdeki başarıyı göstermektedir. Hayat bilgisi dersinin anlatımında kullanılacak materyaller konunun içeriğine ve sınıf düzeyine uygun olarak hazırlanmalıdır. Diğer taraftan her çocuğun öğrenme biçimi farklıdır. Bu yüzden öğrencilere tek bir kalıp yöntem ile dersleri öğretmek hem öğretici hem de öğrenen açısından zor olacaktır. Çalışmada ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin hayat bilgisi dersinde “meyveler ve sebzeler” konusunu teknolojik içerikle ve geleneksel içerikle öğrenme biçimleri incelenmektedir. Sonuçlar gösteriyor ki, öğrenciler teknoloji ile eğitim aldıklarında geleneksel yöntemlere göre daha etkin bir şekilde öğrendiği tespit edilmiştir. Son testte iki grup arasındaki bilgi puanı farkı 2,00 olarak hesaplanmıştır. Ön testte iki grup puanı eşit iken öğrenim sonunda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşmuştur. Hayat bilgisi dersi çocukların yakın çevresini daha iyi tanıyıp algılayabilmesini sağlar. Bu bağlamda öğretilenlerde öğrencilerin aktif rol alması önem arz eder. Günümüz çocuklarının teknolojiye olan merak duygusu onları geleneksel yöntemlerden sıkabilir. Bu yüzden eğitim sisteminde şartlar elverdiği kadar yeni yöntemlere ve teknolojiye fırsat vermek gerekir. Bu uygulamada öğrencilerin teknoloji ile eğitiminin geleneksel öğrenme yöntemine göre daha iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Objektif gözlemci olan araştırmacı kimliğine göre öğrenciler, aktif rol aldığı derslerde, teknolojinin kullanıldığı derslerde daha başarılı ve daha istekli olmuştur. Bilgilerin kalıcılığı ve öğrenmenin kolaylığı bakımından hayat bilgisi dersinde teknolojik materyallerin kullanılması sonucuna ulaşılmıştırKeywords
Çocuk ,meyve-sebze ,ilkokul

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri