NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MEHMET AKİF’İN MISIR’DA YAZDIĞI ŞİİRLER MEHMET AKİF’İN BAZI ŞİİRLERİNDE MISIR YANSIMALARI
(MEHMET AKİF’İN MISIR’DA YAZDIĞI ŞİİRLER MEHMET AKİF’İN BAZI ŞİİRLERİNDE MISIR YANSIMALARI )

Author : FİLİZ KALYON    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 7
Page : 11-19
Cite : FİLİZ KALYON , (2021). MEHMET AKİF’İN MISIR’DA YAZDIĞI ŞİİRLER MEHMET AKİF’İN BAZI ŞİİRLERİNDE MISIR YANSIMALARI. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 7, p. 11-19. Doi: 10.51296/newera.36.
    


Summary

Born in the last years of the Ottoman Empire, Mehmet Akif Ersoy is an extraordinary person who dif-fers with his pen and thoughts. He is one of those who witnessed the Ottomans bid farewell to history. This situation makes him very sad. It makes an extraordinary effort to prevent the state from falling apart. From time to time, it does not fail to warn those who want the Ottoman Empire to be divided and fragmented (especially those within the country). However, he would be one of those who witnes-sed the collapse of the state. Mehmet Akif Ersoy makes the Dardanelles war, a magnificent war (the life and death war of the Turkish nation) won by the Ottoman Empire, which is about to bid farewell, with his poem "Çanakkale Martyrs". During the period of the fall of the Ottoman Empire and the Nati-onal Struggle, he supported the struggle with his pen and voice (the sermons he gave). The Indepen-dence March, which he wrote as a member of parliament and a poet, added a spiritual strength to the National Struggle as the anthem of difficult times. The National Anthem, which was accepted by the National Assembly that saved the nation from occupation, was chosen from among 724 poems. Meh-met Akif Ersoy was thrilled with the victory of the mille-tin, for which he did not avoid any sacrifice for his salvation. However, he suffered serious injustices in the first years of the Republic. Mehmet Akif Ersoy, who is a personality and a monument of pride, could not resist the insults (being of Alba-nian origin, being always a defender of Islam, etc.) in the press and various platforms, and at the invita-tion of his close friend Abbas Halim Pasha, he went to Egypt, where he will live for eleven years. it moves. He returns to his beloved homeland close to his death and says goodbye on December 27, 1936 in Istanbul. The uncertainties about the Egyptian life in which Mehmet Akif Ersoy lived for eleven ye-ars still preserve their mystery. Mehmet Akif Ersoy continued to be interested in poetry as well as lec-tures on Turkish language and literature at Cairo University where he taught in Egypt. In this study, the poems Mehmet Akif Ersoy wrote in Egypt and the issues related to Egypt in his poems will be discus-sed.Keywords
Mehmet Akif Ersoy, Egypt, Cairo, Nile

Abstract

Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında dünyaya gelen Mehmet Akif Ersoy kalemiyle ve düşünceleriyle farklılıklar gösteren sıra dışı bir şahsiyettir. Osmanlı’nın tarihe veda etmesine şahitlik edenlerdendir. Bu durum kendisini çok üzmektedir. Devletin parçalanıp yıkılmaması için olağanüstü bir gayretin içine gi-rer. Osmanlı Devletinin bölünüp parçalanmasını isteyenleri (özellikle memleketin d3ahilinde bulunanları) zaman zaman ikaz etmekten geri kalmaz. Ama ne çare ki devletin yıkılışına tanıklık edenlerden birisi olur. Mehmet Akif Ersoy, tarihe veda etmek üzere olan Osmanlı Devleti’nin kazandığı muhteşem bir savaş olan (Türk milletinin ölüm-kalım savaşı) Çanakkale savaşını “Çanakkale Şehitlerine” isimli şiiriyle destanlaştırır. Osmanlı’nın yıkılış ve Millî Mücadele devresinde kalemiyle sesiyle (verdiği vaazlarla) mücadeleyi desteklemiştir. Milletvekili ve şair olarak yazdığı İstiklâl Marşı, zor zamanların marşı olarak Millî Mücadeleye manevi bir kuvvet katmıştır. Milleti işgalden kurtaran Millet Meclisinde kabul edilen İstiklal Marşı, 724 şiir arasından seçilmiştir. Mehmet Akif Ersoy, kurtuluşu için hiçbir fedakârlıktan ka-çınmadığı milletin zaferiyle coşmuştur. Ne var ki Cumhuriyetin ilk yıllarında ciddi haksızlıklara uğrar. Bir kişilik ve gurur abidesi olan Mehmet Akif Ersoy, basında ve değişik platformlarda şahsına yapılan hakaretler (Arnavut menşeili oluşu, İslamiyet’in her zaman savunucusu olması vb.) karşısında fazla da-yanamayarak yakın arkadaşı Abbas Halim Paşa’nın davetiyle on bir sene yaşayacağı Mısır’a hareket eder. Vefatına yakın bir tarihte çok sevdiği vatanına döner ve İstanbul’da 1936 senesinin 27 Aralık’ında hayata veda eder. Mehmet Akif Ersoy’un on bir sene yaşadığı Mısır hayatı ile alakalı bilinmezlikler hâlâ esrarını korumaktadır. Mehmet Akif Ersoy, Mısır’da hocalık yaptığı Kahire Üniversitesinde Türk dili ve edebiyatı ile alakalı verdiği derslerin yanı sıra şiirle de alakadar olmaya devam etmiştir. Bu çalışmada Mehmet Akif Ersoy’un Mısır’da kaleme aldığı şiirler ve şiirlerinde mevzubahis ettiği Mısır’la alakalı konulara temas edilecektir.Keywords
Mehmet Akif Ersoy, Mısır, Kahire, Nil

Advanced Search


Announcements

  MAYIS SAYISI

  VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

  Mayıs ayında yayınlanacak

  Sayımız için

  15 NİSAN Tarihine kadar

  çalişmanızı

  YükleyebilirsinizAddress :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri