NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MEHMET AKİF’İN KUR’AN MEALİ’NİN SERÜVENİ
(MEHMET AKİF’İN KUR’AN MEALİ’NİN SERÜVENİ )

Author : ABUZER KALYON    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 7
Page : 1-10
Cite : ABUZER KALYON , (2021). MEHMET AKİF’İN KUR’AN MEALİ’NİN SERÜVENİ. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 7, p. 1-10. Doi: 10.51296/newera.38.
    


Summary

Poetry, struggle for the sake of the country, parliament, sportsmanship, etc. Mehmet Akif Ersoy, who exemplified an exemplary personality in all aspects, has always drawn attention; One of his important works that has been researched with curiosity is the translation of the Quran. At the request of Mustafa Kemal Atatürk, the translation of the Quran to Turkish by the Presidency of Religious Affairs was given to Mehmet Akif Ersoy, who has a strong literary identity. The year that this important duty was given to the Turkish National Anthem poet was 1925. Mehmet Akif Ersoy knows Arabic and Persian very well. Knowing Arabic and Persian other than their native language was considered a requirement for those who were educated in the Ottoman Empire, according to their education level. It was easy to read and write Arabic and Persian for those who raised their scientific degrees to the upper ranks. These people can easily understand modern and classical texts of Arabic and Persian languages and can also make translations from these texts. These personalities, those who had more knowledge of Arabic and Persian, were also at an advanced level enough to produce works from these languages. Mehmet Akif Ersoy's knowledge of Arabic was enough to translate the Quran. In short, Mehmet Akif Ersoy begins the year he took the task of trans-lating the Qur'an, which was entrusted to him. Later, due to the cyclical turn of the new situation himself persona in Turkey Mehmet Akif Ersoy, Turkey and forced the MEK-abandoned. Mehmet Akif's second home away from his original homeland is Egypt. Mehmet Akif Ersoy started the meal Koran in Turkey, leaving behind a lot of questions associated with meal starts living in Cairo. The Quran completes its translation in its second homeland. In this study, the fate of Mehmet Akif's death of the Qur'an will be evaluated.Keywords
Mehmet Akif Ersoy, curse of the Qur'an, Egypt, Cairo

Abstract

Şairliği, vatan uğrunda mücadeleciliği, milletvekilliği, sporculuğu, vb. hususiyetlerde örnek bir kişilik ser-gileyen Mehmet Akif Ersoy’un öteden beri dikkat çeken; merakla araştırılan önemli eserlerinden birisi de Kur’an mealidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün de isteğiyle Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından Kur’an-ı Kerim’in Türkçeye tercüme dilmesi işi kuvvetli bir edebi hüviyete sahip olan Mehmet Akif Ersoy’a veril-miştir. Bu mühim vazifenin İstiklal Marşı şairine verildiği yıl, 1925’tir. Mehmet Akif Ersoy, Arapça ve Farsçayı çok iyi bilmektedir. Kendi anadillerinin dışında Arapça ve Farsça bilmek Osmanlı’da eğitim gören-ler için aldıkları eğitim seviyelerine göre bir gereklilik sayılmaktaydı. İlmi derecelerini üst mertebelere çıka-ran şahıslar da Arapça ve Farsçayı okuyup-yazmak kolay işlerden idi. Bu kişiler Arap ve fars dillerinin mo-dern ve klasik metinlerini rahatlıkla anlayabilip bu metinlerden tercümeler de yapabiliyorlardır. Bu şahsi-yetler, Arapça ve Farsçaya daha fazla vâkıf olan şahsiyetler de bu dillerden eserler verebilecek kadar ileri seviyelerde bulunmaktaydılar. Mehmet Akif Ersoy’un da Arapçaya olan vukûfiyeti Kur’an-ı Kerim’i ter-cüme edecek kadar fazla idi. Kısaca Mehmet Akif Ersoy, kendisine tevdi edilen Kur’an’ı Kerim’i tercüme işine vazifeyi aldığı sene başlar. Daha sonra Türkiye’deki yeni konjonktürel durumun kendisine takınılan tavırlardan rahatsız olması sebebiyle Mehmet Akif Ersoy, Türkiye’yi terk etmek mecburiyetinde kalmıştır. Mehmet Akif’in asıl vatanından uzak ikinci vatanı Mısır’dır. Kur’an mealine Türkiye’de başlayan Mehmet Akif Ersoy, meal ile alakalı pek çok soruyu arkasında bırakarak Kahire’de yaşamaya başlar. Kur’an mealini de ikinci vatanında tamamlar. Bu çalışmada Mehmet Akif’in Kur’an meali’nin akıbeti değerlendirilecektir.Keywords
Mehmet Akif Ersoy, Kur’an meali, Mısır, Kahire

Advanced Search


Announcements

  MAYIS SAYISI

  VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

  Mayıs ayında yayınlanacak

  Sayımız için

  15 NİSAN Tarihine kadar

  çalişmanızı

  YükleyebilirsinizAddress :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri