NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MEHMET AKİF ERSOY KONULU AFİŞ TASARIMLARININ GRAFİK TASARIM TEKNİĞİ AÇISINDAN YORUMLANMASI
( )

Author : ENGİN UĞUR    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 7
Page : 20-28
Cite : ENGİN UĞUR , (2021). MEHMET AKİF ERSOY KONULU AFİŞ TASARIMLARININ GRAFİK TASARIM TEKNİĞİ AÇISINDAN YORUMLANMASI. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 7, p. 20-28. Doi: 10.51296/newera.41.
    


Summary

Mehmet Akif Ersoy, the author of our national anthem(National Anthem), is both a poet who immortalized the great struggle in the war of independence with his poems and a patriot who contributed to the struggle with the tasks he undertook in the war of independence. The transfer of Mumtaz personalities who have made great efforts and contributions in the struggle for the liberation of our country and the foundations of the New Republic of Turkey to future generations is of great importance for the continuation of our national unity and for our historical consciousness. Especially in recent years, a large number of works are being carried out on different platforms to introduce our national poet Mehmet Akif Ersoy to the younger generations and to keep his literary aspect alive. Posters are being prepared to announce these events to the masses. Banners are mass media that hang where crowds can see. At present, which we call the information age, it is not easy to be noticed in a large number of communication elements, both electronic and printed. In order to attract the attention of the reader, especially in banner studies, it is necessary to prepare the visual design dimension very well, as a priority than the content. All kinds of Banner works that are similar to each other cannot provide the attention that the reader needs to look and read Due to their stereotypical structure and awareness. For this reason, it is necessary to put forward painstaking work by going outside the existing ones and using visual design techniques very well. In the article, randomly selected examples from posters prepared for our national poet Mehmet Akif Ersoy were evaluated in terms of Visual Communication Design. Since the evaluations are made from a personal point of view within the framework of graphic design concepts from the past to the present, they are open to all kinds of different interpretations and evaluations.Keywords
Mehmet Akif Ersoy, poster, graphic design

Abstract

Milli marşımızın(İstiklal marşı) yazarı olan Mehmet Akif Ersoy, hem Kurtuluş savaşında verilen büyük mücadeleyi şiirleri ile ölümsüzleştirmiş bir şair hem de kurtuluş savaşında üstlendiği görevlerle mücadeleye katkı vermiş bir vatanperverdir. Ülkemizin kurtuluş mücadelesinde ve yeni Türkiye Cumhuriyetinin temellerinde büyük emek ve katkıları olan mümtaz şahsiyetlerin gelecek kuşaklara aktarılması, milli birliğimizin devamı için ve tarih bilincimiz açısından büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle son yıllarda Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un genç kuşaklara tanıtılması ve edebi yönünün yaşatılması için farklı platformlarda çok sayıda çalışma yapılmaktadır. Bu etkinliklerin kitlelere duyurulması için afişler hazırlanmaktadır. Afişler kalabalıkların görebileceği yerlere asılan kitle iletişim araçlarıdır. Enformasyon çağı olarak adlandırdığımız günümüzde hem elektronik hem de basılı çok sayıda iletişim unsuru içinde fark edilir olmak çok kolay olmamaktadır. Özellikle afiş çalışmalarında okuyucunun dikkatini çekebilmek için içerikten daha öncelikli olarak görsel tasarım boyutunun çok iyi bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Birbirinin benzeri olan her türlü afiş çalışması, kalıplaşmış yapısı ve bilinirliğinden dolayı okuyucunun bakma ve okuma gereksinimi duyacak ilgiyi sağlayamamaktadır. Bu nedenle var olanların dışına çıkarak ve görsel tasarım tekniklerini çok iyi kullanarak özenli bir çalışma ortaya koymak gerekmektedir. Makalede Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’la ilgili hazırlanmış afişler arasından rastgele seçilen örnekler görsel iletişim tasarımı açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır. Yapılan değerlendirmeler geçmişten günümüze kadar gelen grafik tasarım kavramları çerçevesinde kişisel bakış açısı ile yapıldığı için her türlü farklı yorum ve değerlendirmeye açıktır.Keywords
Mehmet Akif Ersoy, afiş, grafik tasarım

Advanced Search


Announcements

  MAYIS SAYISI

  VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

  Mayıs ayında yayınlanacak

  Sayımız için

  15 NİSAN Tarihine kadar

  çalişmanızı

  YükleyebilirsinizAddress :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri