NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LOBBYING IN THE FIELD OF HUMAN RIGHTS
(İNSAN HAKLARI ALANINDALOBİCİLİK )

Author : Esra Karlıova SOYSAL    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 7
Page : 89-99
Cite : Esra Karlıova SOYSAL , (2021). LOBBYING IN THE FIELD OF HUMAN RIGHTS. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 7, p. 89-99. Doi: 10.51296/newera.42.
    


Summary

Human rights have started to develop rapidly since the 20th century and have become an issue related to all people in terms because of its universality characteristic. Knowing the philosophy and historical process of human rights is important of interpreting and understanding the concept correctly. Over time, human rights norms have been formed and become internationalized by being placed on a legal level. This has also contributed greatly to push up the pressure groups who are working in the field of human rights to intervene in violations of human rights in and out of the country. In this study, the issue of human rights was conceptually addressed in the framework of the process of strengthening the legal dimension of human rights pressure groups' interventions for violations and the use of lobbying activities as a pressure group method were given. At this point, it should be stated that the field applications was involved to the article due to limited studies in academic and tried to create a broader perspective on the subject by combining academy and application.Keywords
Human rights, lobbying, advocacy, pressure groups, international human rights norms.

Abstract

İnsan hakları 20. yüzyıl itibariyle hızla gelişmeye başlamış ve evrensellik boyutuyla da tüm insanlar ile ilintili bir mesele haline gelmiştir. İnsan haklarının felsefesini ve tarihsel sürecini bilmek kavramı doğru yorumlayabilmek ve anlamlandırabilmek açısından önemlidir. Zamanla, insan hakları normları oluşmuş ve hukuki bir zemine oturtularak kavram uluslararası bir hale gelmiştir. Bu durum ise, insan hakları alanında ülke içinde ya da dışında yapılan insan hakları ihlallerine müdahale konusunda baskı gruplarının harekete geçirilmesi noktasında da önemli katkı sağlamıştır. Bu çalışmada insan hakları kavramsal olarak ele alınmış, insan haklarının hukuki boyutunun güçlenmesi süreci sonrasında baskı gruplarının ihlallere yönelik müdahalelerine değinilmiştir. Ayrıca bir baskı grubu yöntemi olarak lobicilik faaliyetlerinin kullanımı ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Ancak bu noktada belirtmek gerekir ki yapılan literatür çalışması sonrasında ulaşılabilen kısıtlı kaynak dolayısıyla saha uygulamalarına yönelik çalışmalar da makale kapsamına dahil edilmiş olup, akademi ile uygulamayı birleştirmek suretiyle konuyla ilgili daha geniş kapsamlı bir bakış açısı oluşturulmaya çalışılmıştır.Keywords
İnsan hakları, lobicilik, savunuculuk, baskı grupları, uluslararası insan hakları normları.

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+77002864603 WhatsApp Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri