NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


WEB TABANLI OYUNUN ONLUĞA YUVARLAMAYA ETKİSİ
(WEB TABANLI OYUNUN ONLUĞA YUVARLAMAYA ETKİSİ )

Author : Zeynep İşmarcı  DOC.DR.MUSTAFA YEŞİLYURT  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 8
Page : 113-121
Cite : Zeynep İşmarcı DOC.DR.MUSTAFA YEŞİLYURT, (2021). WEB TABANLI OYUNUN ONLUĞA YUVARLAMAYA ETKİSİ. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 8, p. 113-121. Doi: 10.51296/newera.61.
    


Summary

Abstract Since mathematics is a lesson that includes abstract concepts, it is a lesson that is thought to be difficult for students. On the other hand, one of the first concepts that comes to mind when talking about solution is the concept of "mathematics". Therefore, the lecture and teaching style of the mathematics lesson is of great importance for both the teacher and the student. It is up to teachers to teach students mathematics in the most understandable, easy and enjoyable way. In the changing and developing education system, the teaching of the mathematics lesson has also varied and gained innovations in terms of teaching methods over time. In this study, the achievement of rounding to tens in natural numbers, which affects the estimation skills of primary school fourth grade students in mathematics, was explained to the students with two different teaching techniques. Web-based games and education and direct instruction method were used as teaching styles and the effect of teaching techniques onlearning was examined. The findings of the study, which was considered as an experimental study, were analyzed using the SPSS 25 program. According to the findings of the research, in the first test, a statistically significant difference was found between the teaching and education of the Web-based game, and the teaching with direct instruction. It was determined that the knowledge level of the training group was higher with the direct instruction technique. In the post-test, a significant difference was found between web-based game and education and direct instruction and education. It was determined that the knowledge level of the training group was higher with the web-based game.Keywords
Web Based Game, Direct Expression Teaching Technique, Mathematics

Abstract

Matematik soyut kavramların yer aldığı bir ders olduğu için öğrenciler için zor olduğu düşünülen bir ders niteliğindedir. Diğer taraftan çözüm denilince akla ilk gelen kavramlardan biri “matematik” kavramıdır. Bu yüzden matematik dersine ilişkin konu anlatımı ve öğretim şekli hem öğretmen hem de öğrenci için çok büyük bir önem teşkil eder. Öğrencilere matematiği en anlaşılır, kolay ve zevkli öğretmek öğretmenlere düşmektedir. Değişen ve gelişen eğitim öğretim sisteminde matematik dersinin anlatımı da zamanla öğretim yöntemleri bakımından çeşitlilik göstermiş ve yenilikler kazanmıştır. Bu araştırmada ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin matematikte tahminde bulunma becerilerini etkileyen doğal sayılarda onluğa yuvarlama kazanımı iki farklı öğretim tekniği ile öğrencilere anlatılmıştır. Öğretim türü olarak Web tabanlı oyun ile eğitim ve düz anlatım metodu öğretim biçimini kullanılmış ve öğretim tekniklerinin öğrenme üzerindeki etkisi incelenmiştir. Deneysel bir çalışma olarak ele alınan çalışma bulguları SPSS 25 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre ilk testte Web tabanlı oyunun öğretim ile eğitim ve düz anlatım öğretimle eğitim arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Düz anlatım tekniği ile eğitim grubunun bilgi düzeyinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Son testte Web tabanlı oyun ile eğitim ve düz anlatım ile eğitim arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Web tabanlı oyun ile eğitim grubunun bilgi düzeyinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştirKeywords
Web Tabanlı Oyun, Düz Anlatım Öğretim Tekniği, Matematik

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri