NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK AND VISUAL ARTS
(MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE GÖRSEL SANATLAR )

Author : Sevda KARASEYFİOĞLU PAÇALI  Sevda KARASEYFİOĞLU PAÇALI  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 8
Page : 81-88
Cite : Sevda KARASEYFİOĞLU PAÇALI Sevda KARASEYFİOĞLU PAÇALI, (2021). MUSTAFA KEMAL ATATÜRK AND VISUAL ARTS. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 8, p. 81-88. Doi: 10.51296/newera.84.
    


Summary

The area covered by an object is grasped and perceived by its sense organs. The eye, which is one of these sensory organs, has a very important place. Eye performs the act of seeing. Of course, this act of seeing is not just a simple definition given to stimuli. The act of seeing takes precedence over the act of speaking. Because a child learns to recognize the environment in which he clings to life by looking - before the first few words he will say. A child starts to explore the place whose live in. In short, seeing is before words. Experienced events, memories, history can be told with words. However, there is a time difference between the moment and what is told in words and narration. There is a tool that eliminates this time difference. This tool is art. The word art has a wide range of expressions and explanations. When the literature is scanned, it can be found that different definitions are made for the word art. In this process, when the concept of art is mentioned, the first thing that comes to mind is the visual arts. Visual arts; It includes painting, sculpture, printmaking, ceramics, graphics, photography, architecture, decorative arts (marbling, miniature, calligraphy). Visual arts are the cornerstone of human life. Mustafa Kemal ATATÜRK, he drew attention to the importance of art with his saying “A nation without art means a cut off from the life veins”. In this study; visual arts, Mustafa Kemal ATATÜRK's view of art, his contributions to art and the artists of the period will be explained in detail. In addition, suggestions will be made for other studies in this context.Keywords
Mustafa Kemal ATATÜRK, Art, Visual Arts.

Abstract

Bir nesnenin kapladığı alan duyu organları ile kavranır, algılanır. Bu duyu organlarından biri olan göz çok önemli bir yere sahiptir. Göz görme eylemini gerçekleştirir. Tabi bu görme eylemi uyaranlara verilen basit bir tanımdan ibaret değildir. Görme eylemi, konuşma eyleminden önce gelir. Çünkü, bir çocuk yaşama tutunduğu ortamı-söyleyeceği ilk birkaç kelimeden daha önce -bakarak tanımayı öğrenir. Yaşadığı alanı bu şekilde keşfetmeye başlar. Kısaca, görmek kelimelerden daha öncedir. Yaşanılan olaylar, anılar, tarih, kelimeler ile anlatılabilir. Ancak kelimeler ile anlatımda o an ile anlatılanlar arasında zaman farkı vardır. Bu zaman farkını ortadan kaldıran bir aracı vardır. Bu aracı, sanattır. Sanat sözcüğü geniş bir anlatıma, açıklamalara sahiptir. Literatürler tarandığında sanat sözcüğüne değişik tanımların yapıldığına rastlanabilir. Yaşanılan bu süreçte sanat kavramı denildiğinde ilk akla gelen görsel sanatlardır. Görsel sanatlar; resim, heykel, özgün baskı, seramik, grafik, fotoğrafçılık, mimarlık, süsleme sanatlarını (ebru, minyatür, hat sanatı) içermektedir. Görsel sanatlar, insan yaşamının mihenk taşıdır. Mustafa Kemal ATATÜRK, “Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından bir kopmuş demektir”, sözüyle sanatın ne kadar önemli olduğunu dikkat çekmiştir. Bu çalışmada; görsel sanatlar, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün sanata bakışı, sanata ve dönemin sanatçılarına katkıları ayrıntılı bir şekilde aktarılacaktır. Ayrıca yapılacak bu bağlamdaki diğer çalışmalar için önerilerde bulunulacaktır.Keywords
Mustafa Kemal ATATÜRK, Sanat, Görsel Sanatlar.

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+77002864603 WhatsApp Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri