NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ATATURK'S RIGHT-BASED CONTRIBUTION TO INDUSTRIAL SOCIAL WORK PRACTICES
(ATATÜRK’ÜN ENDÜSTRİYEL SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINA HAK TEMELLİ KATKISI )

Author : Büşra GÜLER  Buğra YILDIRIM  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 9
Page : 1-7
Cite : Büşra GÜLER Buğra YILDIRIM, (2021). ATATURK'S RIGHT-BASED CONTRIBUTION TO INDUSTRIAL SOCIAL WORK PRACTICES. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9, p. 1-7. Doi: 10.51296/newera.90.
    


Summary

The social work profession is a profession that promotes change, development and emancipation, relies on the empowerment of individuals, and seeks to increase social welfare. Social justice, human rights, respect for differences are fundamental to social work, and the industry area is one of the working areas of social work. Social work practices began with the practice of volunteer people to find solutions to rising poverty and social problems after the Industrial Revolution. At the beginning of the 20. century, schools providing social work education with the importance of scientific methods and practical skills were opened, and the profession of social work became a professional profession. In our country, with the period of Atatürk and the Republic, industry began to develop, and during this period, the working class was formed. The working class has been given the right to increase productivity in production and to continue the success achieved in industry. Rights-based services provided to workers during the Atatürk period laid the foundation for the development of social work education in our country and contributed to the transformation of the social work profession from philanthropy to a professional profession. As a result of the developments, in 1959, the Law No. 7355 on the establishment of the Institute of Social Services was passed, and then Social Work Education began with the Academy of Social Services, which was established in 1961. In this statement, industrial practices, working life and industrial social work issues made during Atatürk and the Republic were discussed and it was aimed to review Atatürk's contribution to industrial social work practices from the perspective of rights-based social work.Keywords
Ataturk, Rights Based Services, Industrial Social Work

Abstract

Sosyal hizmet mesleği değişimi, gelişimi ve özgürleşmeyi destekleyen, bireylerin güçlenmesini temel alan, sosyal refahı arttırmayı amaçlayan bir meslektir. Sosyal adalet, insan hakları, farklılıklara saygı, sosyal hizmet için temeldir ve endüstri alanı sosyal hizmetin çalışma alanlarından biridir. Sosyal hizmet uygulamaları; Sanayi Devrimi sonrası artan yoksulluk ve sosyal sorunlara bir çözüm bulabilmek amacıyla temelde gönüllü kişilerin uygulamaları ile başlamıştır. Yirminci yüzyılın başlarında bilimsel yöntem ve uygulama becerilerinin önem kazanması ile sosyal hizmet eğitimi veren okullar açılmış, sosyal hizmet mesleği profesyonel bir meslek alanı haline gelmiştir. Ülkemizde sanayi Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi ile birlikte gelişmeye başlamış, işçi sınıfı bu dönemde oluşmuştur. Üretimde verimliliğin arttırılması, sanayide elde edilen başarının sürdürülmesi için işçi sınıfına haklar verilmiştir. Atatürk döneminde işçilere verilen hak temelli hizmetler ülkemizde sosyal hizmet eğitimin gelişimine zemin hazırlamış, sosyal hizmet mesleğinin hayırseverlikten profesyonel bir meslek alanı haline gelmesine katkı sağlamıştır. Meydana gelen gelişmeler sonucunda sosyal hizmet eğitimi 1959 tarihli, 7355 sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsünün Kurulmasına Dair Kanun sonrasında 1961 yılında kurulan Sosyal Hizmetler Akademisi ile başlamıştır. Bu bildiride Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan endüstriyel uygulamalar, çalışma yaşamı ve endüstriyel sosyal hizmet konuları ele alınmış, Atatürk’ün endüstriyel sosyal hizmet uygulamalarına katkısını hak temelli sosyal hizmet perspektifiyle gözden geçirmek amaçlanmıştır.Keywords
Atatürk, Hak Temelli Hizmetler, Endüstriyel Sosyal Hizmet

Advanced Search


Announcements

  KASIM SAYISI

  KASIM 2021'de 

  yayınlanacak 

  olan  sayısı için 

  makale

  yükleyebilirsiniz

   

   

   Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri