NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ATATÜRK'S TRANSFORMATION LEADERSHIP SECRETS: AN EVALUATION IN TERMS OF COGNITIVE FACTORS
(ATATÜRK’ÜN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK SIRLARI: BİLİŞSEL ETMENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRME )

Author : Nuran Varışlı    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 9
Page : 108-117
Cite : Nuran Varışlı , (2021). ATATÜRK'S TRANSFORMATION LEADERSHIP SECRETS: AN EVALUATION IN TERMS OF COGNITIVE FACTORS. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9, p. 108-117. Doi: 10.51296/newera.94.
    


Summary

Transformational leadership is a leadership style that is oriented towards innovation, reform, future and change. When Atatürk's life is examined, he is regarded as the best example to be given as a transformational leader. Mustafa Kemal Atatürk, who was a military genius in the period of national struggle, gained the admiration and attention of the whole world as a leader with his decisions and actions and political stances after the establishment of the Republic of Turkey. The reasons for his immortality on the 140th anniversary of his death are evaluated in terms of scientific approaches, causing him to enlighten our present and future. The secrets of the transformational leadership of Mustafa Kemal Ataturk, who founded the Republic of Turkey, is a work that proceeds in the light of the decisions he has taken with his successful predictions during the times of the national struggle and the difficult conditions of a newly established republic. The aim of the study is to document Atatürk's transformational leadership secrets with his rationality, practices, behavior and tendencies, boasters, passions and to understand them with history; to evaluate how he manages his cognitive genius. In addition to being a statesman, Atatürk possesses all the features that a transformational leader should have with his military identity.Keywords
Atatürk, Transformational Leadership, Cognitive Efficiency

Abstract

Dönüşümcü liderlik; yeniliğe, reforma, geleceğe ve değişime dönük olan bir liderlik tarzı olmaktadır. Atatürk’ün hayatı incelendiğinde dönüşümcü lider olarak verilecek en güzel örnek sayılmaktadır. Milli mücadele devrinde bir askeri dâhi olan Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından sonra kararları ve eylemleriyle, siyasi duruşlarıyla bir lider olarak bütün dünyanın takdirini ve dikkatini üzerinde toplamıştır. Ölümünün 140. Yılında ölümsüz olmasının nedenlerini bilimsel yaklaşımlar açısından değerlendirilmesini yaparak günümüzü ve geleceğimizi aydınlatmasına yol açmaktadır. Türkiye Cumhuriyetini kuran Mustafa Kemal Atatürk’ün dönüşümcü liderliğinin sırlarını milli mücadele devirlerinde ve yeni kurulan bir cumhuriyet yönetiminin zor şartlarında başarılı öngörüleri ile almış olduğu kararlar ışığından yol alan bir çalışma olmaktadır. Çalışmanın amacı; akılcılığı, uygulamaları, davranış ve yönelişleri, övünçleri, tutkularıyla Atatürk’ün dönüşümcü liderlik sırlarını belgeler ve tarih ile anlamak; bilişsel dehasını nasıl yönettiğini değerlendirmektir. Atatürk devlet adamı olması yanında asker kimliğiyle bir dönüşümcü liderde olması gereken bütün özelliklere sahip olmaktadır.Keywords
Atatürk, Dönüşümcü Liderlik, Bilişsel Etkinlik

Advanced Search


Announcements

  KASIM SAYISI

  KASIM 2021'de 

  yayınlanacak 

  olan  sayısı için 

  makale

  yükleyebilirsiniz

   

   

   Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri