NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yönetimde Karizmatik Liderlik Tarzı ve Atatürk
(Yönetimde Karizmatik Liderlik Tarzı ve Atatürk )

Author : Label    Label
Type :
Printing Year : 2021
Number : 9
Page : 118-126
Cite : Nurettin Gürcan , (2021). Yönetimde Karizmatik Liderlik Tarzı ve Atatürk . New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9, p. 118-126. Doi: 10.51296/newera.95.
    


Summary

Leadership is an important issue within the management understanding of societies and organizations. Leadership styles shaped within these management approaches depend on the expectations of the groups from those at the management level and the characteristics of those in the management. Therefore, what will be the appropriate leadership style emerges as a combination of both the context and the personal characteristics of the leader. In this sense, the unique capabilities of the leader are important as well as the organizational environment is effective. Among these, the leader's communication ability, extroversion, rhetoric, external appearance, credibility and charisma, a phenomenon that can be defined as a whole, can be cited as examples. The charisma of the leader is seen as an important management skill in order to influence his followers and reach the targeted result with them. A charismatic leader is a leader who impresses those around him with his extraordinary and remarkable qualities and can direct the masses towards their goals. Such a leader will even be able to establish a state thanks to the faith and trust of the followers in him. As a matter of fact, the best example of this in our history is Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk's leadership and charisma, which is accepted by his people, lie behind his success in such a thing. In this sense, the aim of the study is to associate the leadership behaviors of Atatürk with the concept of charisma and charismatic leadership, which has become an important feature of the concept of leadership. In this direction, first of all, the relationship between charisma and leadership has been revealed. Then, the effect of this phenomenon on the leadership understanding in the organizational environment is discussed in the context of charismatic leadership. After this conceptualization of charismatic leadership, the forms of charisma emergence and leading behaviors in charismatic leadership were examined. In the last part, how charisma and charismatic leader behaviors have taken place in Atatürk's management understanding has been examined.Keywords
Leadership, Charisma, Charismatic Leadership, Atatürk

Abstract

Toplumların ve örgütlerin yönetim anlayışları içerisinde liderlik önemli bir konudur. Bu yönetim anlayışları içerisinde şekillenen liderlik tarzları da grupların yönetim kademesindekilerden beklentileri ve yönetimdekilerin özelliklerine bağlıdır. Dolayısıyla uygun liderlik tarzının ne olacağı hem bağlamın hem de liderin kişisel özelliklerinin bir bileşimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda örgütsel ortamın etkili olduğu kadar liderin kendine özgü kabiliyetleri de önem taşımaktadır. Bunlar içerisinde liderin iletişim yeteneği, dışadönüklüğü, hitabet yeteneği, dış görünüşü, inandırıcılığı ve bunların bir bütünü olarak tanımlanabilecek bir olgu olan karizması örnek gösterilebilecektir. Liderin karizması izleyenlerini etkilemesi ve onlarla birlikte hedeflenen sonuca ulaşabilmesi için önemli bir yönetim yeteneği olarak görülmektedir. Karizmatik bir lider çevresindekileri olağanüstü ve dikkat çekici özellikleriyle etkileyen ve kitleleri amaçları doğrultusunda yönlendirebilen bir liderdir. Böyle bir lider izleyenlerin ona olan inancı ve güveni sayesinde bir devleti bile kurabilecektir. Nitekim tarihimizde bunun en güzel örneği Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk’ün böyle bir şeyi başarabilmesinin temelinde ise liderliği ve halkı tarafından kabul gören karizması yatmaktadır. Bu anlamda çalışmanın amacı, Atatürk'ün liderlik davranışları ile liderlik kavramının önemli bir özelliği haline gelen karizma kavramı ve karizmatik liderliği ilişkilendirmektir. Bu doğrultuda öncelikle karizma olgusu ve liderlik ilişkisi ortaya konmuştur. Ardından örgütsel ortamda bu olgunun liderlik anlayışı üzerindeki etkisi karizmatik liderlik özelinde ele alınmıştır. Karizmatik liderlikle ilgili bu kavramsallaştırmadan sonra karizmanın ortaya çıkış biçimleri ve karizmatik liderlikte öne çıkan lider davranışları irdelenmiştir. Son bölümde ise Atatürk’ün yönetim anlayışında karizmanın ve karizmatik lider davranışlarının nasıl yer edindiği inceleme konusu edilmiştir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Liderlik, Karizma, Karizmatik Liderlik, Atatürk

Advanced Search


Announcements

  KASIM SAYISI

  KASIM 2021'de 

  yayınlanacak 

  olan  sayısı için 

  makale

  yükleyebilirsiniz

   

   

   Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri