NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN EVALUATION OF THE LEADERSHIP BEHAVIOR OF MUSTAFA KEMAL ATATÜRK IN TERMS OF POST-MODERN LEADERSHIP STYLES
(POST-MODERN LİDERLİK TARZLARI AÇISINDAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ )

Author : Ibrahim yıkılmaz    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 9
Page : 70-83
Cite : Ibrahim yıkılmaz , (2021). AN EVALUATION OF THE LEADERSHIP BEHAVIOR OF MUSTAFA KEMAL ATATÜRK IN TERMS OF POST-MODERN LEADERSHIP STYLES. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9, p. 70-83. Doi: 10.51296/newera.98.
    


Summary

The uncertainty and the absolute necessity of change, which appear as unchanging reality in every environment from global to local, is an undeniable fact of today's management practice, which is called the Post Modern management process. The post-modernist management approach refers to the period in which customer or citizen expectations of institutions become personalized and diversified, and also, competition between organizations becomes destructive and difficult in an uncertain and unpredictable environment. The need for flexibility and agility in the fast-growing situations of the post-modern management period increases the need for organizational environments dominated by visionary, participatory, democratic, and transformational leaders rather than just a productivity-oriented traditional leadership approach. The source of this need is the development of innovative and strategic decisions in the face of unexpected developments and "disruptive innovation". Post-Modern leadership styles (Charismatic, Visionary, Transformational, and Democratic Leadership) that offer the competitive advantage that organizations need for sustainable and effective management practice and are developing are discussed within the scope of the study. Leadership behaviors of Mustafa Kemal ATATÜRK, whose name is always mentioned in the top ranks in various platforms and rankings and who exhibit leadership behavior beyond the age, have been examined within the scope of information obtained from secondary sources, especially in post-modern leadership styles, and his characteristics that set an example for these developing concepts are summarized. It is seen that the Great Leader sets an example for all leadership styles with his participatory, visionary, democratic, and charismatic aspects. The results of the study are considered to have significant contributions to the literature with concrete examples while improving our understanding of the newly developing post-modern leadership styles.Keywords
Charismatic, Visionary, Transformational, Democratic Leadership, Mustafa Kemal ATATÜRK

Abstract

Küreselden yerele her türlü ortamda değişmeyen gerçek olarak karşımıza çıkan belirsizlik ve mutlak değişim zorunluluğu, Post-Modern yönetim süreci olarak adlandırılan günümüz yönetim pratiğinin inkar edilemez bir gerçeğidir. Post-modernist yönetim dönemi belirsizlik ve öngörülemez bir ortamda, kurumların müşteri veya vatandaş beklentilerinin kişiselleştiği, çeşitlendiği ve buna ek olarak örgütler arasında rekabetin yıkıcı ve zorlu bir hal aldığı dönemi ifade etmektedir. Post-modern yönetim döneminin hızlı gelişen durumlara karşı esneklik ve çeviklik ihtiyacı, sadece verimlilik odaklı geleneksel liderlik yaklaşımlarından çok; vizyoner, katılımcı, demokratik ve dönüşümcü liderlerin hakim olduğu örgüt ortamlarına ihtiyacı arttırmaktadır. Bu ihtiyacın kaynağında beklenmedik gelişmeler ve yıkıcı inovasyon karşısında, yenilikçi ve stratejik kararların geliştirilmesi yer almaktadır. Sürdürülebilir ve etkin bir yönetim pratiği için örgütlerin ihtiyaç duyduğu rekabet avantajını sunan ve gelişmekte olan Post-Modern liderlik tarzları (Karizmatik, Vizyoner, Dönüşümcü ve Demokratik Liderlik) çalışma kapsamında incelenmek üzere ele alınmıştır. Çeşitli platformlarda ve sıralamalarda ismi hep ilk sıralarda anılan, çağın ötesinde liderlik davranışı sergileyen Mustafa Kemal ATATÜRK’ün liderlik davranışları, post-modern liderlik tarzları özelinde, ikincil kaynaklardan elde edilen bilgiler kapsamında incelenmiş ve gelişen bu kavramlara örnek teşkil eden özellikleri özetlenmiştir. Ulu Önderin katılımcı, vizyoner, demokratik ve karizmatik yönleri ile tüm liderlik tarzlarına örnek teşkil ettiği görülmektedir. Çalışmanın sonuçlarının başta yeni gelişen post-modern liderlik tarzlarına olan anlayışımızı geliştirirken, somut örneklerle literatüre önemli katkılarının olduğu değerlendirilmektedir.Keywords
Karizmatik, Vizyoner, Dönüşümcü, Demokratik Liderlik, Mustafa Kemal ATATÜRK

Advanced Search


Announcements

  KASIM SAYISI

  KASIM 2021'de 

  yayınlanacak 

  olan  sayısı için 

  makale

  yükleyebilirsiniz

   

   

   Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri