(1)
Gündüz, Şeyma. HİCRÎ İKİNCİ ASIRDA HURÛF-I MUKATTAA YORUMU: YAHYÂ B. SELLÂM VE MUKÂTİL B. SÜLEYMAN ÖRNEĞİ. New Era J. 2021, 6, 111-121.