A NATIONAL ISSUE IN THE ACTIVITY OF SOUTHERN AZERBAIJANI INTELLECTUALS IN IRAN AFTER THE IRANIAN ISLAMIC REVOLUTION


Abstract views: 68 / PDF downloads: 37

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7952753%20%20%20

Keywords:

south azerbaijanis, intellectual, Iran, national consciousness, struggle

Abstract

After the Islamic Revolution of Iran, Southern intellectuals for the first time began to perform high-level theoretical studies on the people, language and culture of Azerbaijan. Although the Iran-Iraq war pushed the unresolved national issue into the background, at the same time, the problem deepened the process of national self-awareness. After the war, in the conditions of the reform atmosphere in Iran, the struggle of the Azerbaijani intellectuals began to take on a mass character, became centralized and took an organized form. The impact of the processes taking place in North Azerbaijan (gained independence) can be clearly seen here. In the 1990s, the national intelligentsia, including students, showed an emotional reaction to the events that took place in Northern Azerbaijan, and against the background of these events, within the framework of Iranian legislation, the extension of the rights of the mother tongue, the cessation of the assimilation of the Azerbaijani language on Iranian radio and television, the protection of national-cultural monuments, etc. such demands were made.

References

“Azadlıq” newspaper. 1996-2005

“Ayna” newspaper. 2001-2006

“21 Azər” journal. 1996-1999

Baqçevan S. (1981) Gelin Türkce danışaq. Tehran: 1360

Cəfərov N. (1990) Cənubi Azərbaycan ədəbi dili; normalar və üslublar. – Bakı: Elm, 128 s.

“Cümhuriyyət” newspaper. 1999

“Dədə Qorqud” journal. 1980-1981

“Ədəbiyyat və İncəsənət” newspaper. 1988-1991

Əmirov S. (2000) Cənubi Azərbaycan Milli Demokratik Ədəbiyyatı. 1941-1990, Bakı- Elm.

Əhməd V. (2006) Çağdaş Güney Azərbaycan poeziyası // “Bakı-Təbriz” dərgisi, s. 52-54

İsalı H. (2012) Güney Azərbaycan təşkilatları http://davam.az/2494-gney-azrbaycan-tkilatlar.html

Məhəmmədi M. (2012) Güney Azərbaycan məsələləri. – Bakı: ”Bakı Çap Evi”, 224 s.

Məmmədli P. (2007) Zəncirdə əsirkən, yenə, hürr ola bildik... // “Bakı-Təbriz” dərgisi, №8,. s. 37-40

Məmmədli P. (2000) “Varlıq” jurnalında ədəbiyyat məsələləri. − Bakı: Elm, 200 s.

Mustafayev V. (2007) Cənubi azərbaycanlıların milli hərəkatı (Tələbə hərəkatı) // “Bakı-Təbriz” dərgisi, №8. s. 27-36

Mustafayev V. (2014) Cənubi azərbaycanlıların etnonimi məsələsi// AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun “Elmi araşdırmalar” dərgisi, X buraxılış. – Bakı, s. 269-281

Məhəmməd F. (1360) Ana dilimizi belə yazaq. − Təbriz.

“Mühacir” newspaper. 1994-1995

Nəsibli N. İslam Cümhuriyyəti dövləti və Azərbaycan Türklüyü//http://gunaz.tv/?id=4&vmode=1&sID=2871&lang=1

Nitqi H. (1982) “Mədəniyyət və dil məsələləri”. // “Varlıq” dərgisi, №39-40, s. 10-11

Rüstəmova S.-Tohidi (2011) İslam İnqilabından sonra İranda Azərbaycan dili tədqiqinin bəzi məsələlərinə dair (1980-ci illər) // “Azərbaycan Şərqşünaslığı” elmi kütləvi dərgi, №1 (5), s. 28-32

“Röyter” agency. 1992-1993

Rəfrəf İ. (1999) Ana dili (azərbaycancadərslik). − Tehran: Morge Amin, 1377/1998;Türk dili Dərs ocağı (yuxarı siniflər üçün azərbaycanca dərslik). − Tehran: Morge Amin.

Sədiq H. (1360) Günəşli vətən yaddaşları. – Tehran.

Tağıyeva Ş., Rəhimli Ə. (Bije), Bayramzadə S. (2000) Güney Azərbaycan (məlumat kitabı). − Bakı: Orxan, 514 s.

Tağıyeva Ş.Ə. (1989) 1978-1979-cu illər İran inqilabından sonra Cənubi Azərbaycanda milli hüquqlar uğrunda mübarizə // Cənubi Azərbaycan tarixi məsələləri (məqalələr toplusu). − Bakı: Elm, s. 143-174

Ümid Ə. (1998) Azərbaycan xalqının dil, milli maarif və mədəniyyət uğrunda mübarizəsi // Azərbaycanın Türkçülük və Azərbaycançılıq problemləri (məqalələr toplusu). − Bakı: “Ay-Ulduz”, s. 97-111

“Varlıq” journal. 1979-2005

“Yeni Müsavat” newspaper. 1996-2003

Yonar S. (2012) Güney Azərbaycan öyrənci dirçəlişi və milli şüurun formalaşması. “Kimlik” dərgisi, no.8. dekabr, s. 56-66

Zehtabi M.T. (1379) İranTürklərinin Əski Tarixi. Icild. - Təbriz: Nəşre Əxtər, 1377. - 880 s.; İranTürklərinin ƏskiTarixi. IIcild. - Təbriz: Nəşre Əxtər, 696 s.

Zehtabi M.T. (2004) “İran türkcəsinin sərhi (morfologiyası)”, “Leksikoloji zəban-e ədəbi-ye moasere azəri” // “Dilmac” dərgisi, yanvar.

Bosnalı S. (2007) İran Azerbaycan Türkcesi. − İstanbul: “Kitap Matbaası”, 227 s.

Cavadbeyli R. Dünden bu güne gerçek İran ve Güney Azerbaycan Milli Hareketi, www.devlet.com.tr/makaleler/yazi/20/

Gökdağ B., Heyat R. (2004) “İran türklerinde kimlik meselesi”, - Bilig, no.30, s. 76-79

Kafkasyalı A. (2010) İran Türkləri. − İstanbul: Bilgeoğuz, 972 s.

Haggi R. (2000) The İmmemorial İranian NationScool. Textbooks and Historical memory in Post-Revolutionary İran // Nations and Nationalism, vol 6, part 1, January, p. 68- 82

Riaux G. (2012) Strategic and tactical uses of ethnicity. Insights from the Azerbaijan question in Iran. IRSEM. Institut de Resh¬echestrategiquede IE cole Militaire Papers, №5, 54 p.

Safizadeh F. (2013) The Dinamics of Etnic İdentity in İranian Azerbaijan fall // www.lesley.edu/journal-pedagogy-pluralism-practice/fereydoun-safizadeh/ethnic-identity-iranian-azerbaijan/

ترخان گنجه ای. زبان ترکی در دربار صفوی در اصفهان. مجله "تریبون". شماره 4. زمستان 1999.ص.76

شافر برندا. مرزها و برادری ایران و چالش هویت آذربایجانی. نشر الوس.1385. 255 ص. هیئت ج. مقایسه اللغتین. تهران. 1983. ص. 87. هیئت ج. تاریخ زبان و لهجه های ترکی. تهران.1358. (1979).. شاهمرسی پرویز زارع. تاریخ زبان ترکی در آذربایجان، نشر اختر و انتشارات هاشمی سودمند، 1385، 120 . راشدی حسن. ترکان و بررسی تاریخ، زبان و هویت آنها در ایران. نشر اندیشه نو. تهران.1386,,2006 s.315 45 46. مرشدیزاده ع. روشنفکران آذری و هویت ملی و قومی. تهران.1380. نشر مرکز.ص. 393. 46

Published

2023-05-20

How to Cite

HAJİYEVA, Y. (2023). A NATIONAL ISSUE IN THE ACTIVITY OF SOUTHERN AZERBAIJANI INTELLECTUALS IN IRAN AFTER THE IRANIAN ISLAMIC REVOLUTION. NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES, 8(18), 62–77. https://doi.org/10.5281/zenodo.7952753

Issue

Section

Articles