TESTING THE PHILLIPS CURVE: A STUDY OVER TURKIYE


Abstract views: 69 / PDF downloads: 22

Authors

  • Mariam OLSSON Bağımsız

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10041820

Abstract

The phenomenon of inflation is an inevitable situation faced by all large and small scale economies in the world. The decrease in the value of money caused by the continuous and rapid increase in the general level of prices has become an inevitable risk situation for the economies. The state of inflation in the economy has led to the growth of existing problems and the emergence of new problems.

 Within the scope of this study, the phenomenon of inflation, which poses great threats to all world economies, is discussed to define it. In addition to inflation, the phenomenon of unemployment, which is seen as the second biggest threat to the economies, is also discussed in the study, and the phillips curve, which tries to explain the existence and direction of the relationship between the two phenomena, has been studied. The Phillips curve has been examined in the study on the example of Turkey. As a result of the research and observations, it was concluded that the Phillips curve for Turkey was invalid when it was examined between 2006 and 2020.

  The data used in the study were obtained from Fred Data with a quarterly frequency. The descriptive statistics of the model are given in the appendix. The analysis made after inflation targeting was also effective in explaining the issues that occurred during the process with numerical dat Inflation, Inflation Targeting, Phillips Curve, Türkiye, Turkish Economya.

References

ALPARSLAN, Melike., Pelin ATAMAN ERDÖNMEZ, Enflasyon Hedeflemesi,

Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılık ve Araştırma Grubu, Aralık 2000.

BÜYÜKAKIN, Tahir., Cemil ERASLAN, "Enflasyon Hedeflemesi Ve Türkiye'de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:2, ss.18-37, 2004.

www.kosbed.kou.edu.tr/sayi2/büyükakın.pdf, 08.05.2007.

EMEK, M.L. “An Empirical Study on Real Exchange Rate and Economic Growth in Turkish Economy”, Social Science Development Journal, Vol 6, No:28, Pages 163-168

ERDOĞAN, Seyfettin, "Alternatif Para Politikası Stratejileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, Ss. 34-54, 2005,

www.kosbed.kou.edu.tr/sayi9/erdoğan.pdf, 08.05.2007.

KANSU, Aydan, "Para Politikasında Şeffaflık Ve Enflasyonist Beklentilerin Yönlendirilmesi", Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı: 8 (1), Ss. 59-71,

KARAHAN, Özcan., "Türkiyede Örtük Enflasyon Hedeflemesi Programının Uygulanmasına İlişkin Oluşan Riskler Ve Bu Risklerin Yönetim Politikaları", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, www.e-sosder.com, c.4

s.14 (34-47), ISSN:1304-0278 Güz 2005.

KARAHAN, Özcan., "Asimetrik Bilgi Ve Para Politikasının Etkinliği", Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim Ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 12), ss.151-163, 2006.

KARASOY, Almila, Mesut SAYGILI, Cihan YALÇIN, "Enflasyonun Doğrudan Hedeflenmesi Politikası ve Bazı Ülke Deneyimleri", T.C.M.B. Araştırma Genel Müdürlüğü, Tartışma Tebliği, No: 9801, Ankara, Mart 1998.

MISHKIN, Frederic S., Adam S. POSEN, "lnflation Targeting: Lessons From Four Countries", Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review, Volume:3, Number:3, ss. 1-12, August 1997.

OKTAR, Suat, Enflasyon Hedeflemesi Para Politikasının Güvenilirliği Ve Fiyat İstikrarı, Bilim Teknik Yayınları, Ankara, 1998.

ORHAN, Osman, Seyfettin Z. ERDOĞAN, Para Politikası, Yazıt Yayın - Dağıtım, Ankara, 2007.

ÖZÇAM, Mustafa, Enflasyon Hedeflemesi, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu, Araştırma Dairesi,23.08.2004.

RUDEBUSCH, Glenn D., and Svensson, Lars E.O., "Policy Rules for Inflation Targeting", NBER Working Paper, No:6512, ss.l-18, 1998.

SLOMAN, John., Makro İktisat, Bilim Teknik Yayınevi, 15. Basım, Türkçesi: Ahmet Çakmak, İstanbul, 2004

SERDENGEÇTİ, Süreyya., "Enflasyon Hedeflemesi Rejimi ve 2006 Yılında Para ve Kur Politikası", Türkiye Bankalar Birliği Sunumu ss.1-52. 2005., www.tcmb.gov.tr, 08.05.2007.

• TCMB, TCMB Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair 25.4.2001 Tarihli Ve 4651 Sayılı Kanun İle Getirilen Yenilikler, 2007.

• TCMB, Enflasyon Hedeflemesi Uygulama Özellikleri, 2005

• TCMB, Fiyat İstikrarı, 2002.

• TCMB, Kasım Ayı Enflasyonu ve Görünüm, 2005 (a).

• TCMB, Ekonomik Görünüm, 2005 (b).

• TCMB, Yıllık Rapor, 2005 ( c)

• TCMB, TCMB Kanunu'nun 42.Maddesi Uyarınca Hükümete Gönderilen Açık Mektup, 2007. www.tcmb.gov.tr 08.05.2007.

YILMAZ, Durmuş, Ekonomik Görünüm, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa

Published

2023-10-26

How to Cite

OLSSON, M. (2023). TESTING THE PHILLIPS CURVE: A STUDY OVER TURKIYE. NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES, 8(20), 72–77. https://doi.org/10.5281/zenodo.10041820

Issue

Section

Articles