EXAMINATION OF THE ARCHITECTURAL TEXTURE OF RURAL AREAS AND EVALUATION FOR CONSERVATION


Abstract views: 163 / PDF downloads: 0 / PDF downloads: 214

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7113060

Abstract

It is possible to define settlement as areas where people live, carry out all their activities and benefit from it. Settlements are categorized differently depending on factors such as function, size within themselves. Proceeding from this, rural settlements are areas where agricultural and livestock activities are observed, remote from urban settlements, the natural environment is affected. In this sense, rural settlements are affected by the natural environment and affect the natural environment. It is possible to see the influence of the natural environment on rural settlements in the texture of rural architecture. The rural architectural texture is influenced by such an area of the region as geological, geomorphological and cultural. Today, rural architecture varies depending on development. This change made it necessary to identify and protect the rural architecture.

The aim of the study is to reveal the architectural texture of the village of Taşlıçiftlik, which is connected to the city center of Tokat, and to ensure its preservation. In accordance with this purpose, a literature review was conducted on the village of Taşlıçiftlik. Along with the literature review, oral history studies were carried out in the field and the literature was tried to be enriched. In accordance with the literature review, field work was carried out and the architectural texture was determined. However, in accordance with the observations made on the land, information about the full-empty condition of the houses, the state of ruin, the number of floors, the state of function and the construction system was obtained by conducting a relief study. The information obtained was mapped via GIS and tried to be interpreted.

Author Biography

Hüseyin Mertol, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Lisans eğitimini Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, ilköğretim bölümü sosyal bilgiler öğretmenliği Anabilim Dalı’nda tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nda kadrolu olarak öğretmenliğe başlamıştır. 2009’da Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ilköğretim bölümü sosyal bilgiler öğretmenliği Anabilim Dalı’ndan; 2011’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi coğrafya bölümü, fiziki coğrafya anabilim dalında yüksek lisans derecesini almıştır.  İlk doktora eğitimini Atatürk Üniversitesi sosyal bilgiler öğretmenliği alanında 2014 yılında tamamlamıştır. İkinci doktora eğitimini 2019 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi coğrafya bölümü beşeri coğrafya anabilim dalında tamamlamıştır.  2013 yılında aldığı TÜBİTAK doktora araştırma bursu ile New York St. John’s Üniversite’de üstün zekâlıların eğitimi konusunda dünyaca ünlü isimlerden biri Güney Koreli Prof. Dr. Seokhee Cho ile 6 ay New York’ta kalarak çalışmıştır. KKTC Yakındoğu Üniversitesi’nde bir yıl süreyle üstün zekâlılar öğretmenliği bölümünde yarı zamanlı ders vermiştir. Özel eğitim ve özel yetenek konusunda iki bilimsel kitabın editörlüğünü yapmıştır. 2018-2020 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi’nde doktor öğretim üyesi olarak sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünde görev yapmıştır. 2021 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde okul öncesi öğretmenliği alanında üçüncü doktorasına devam etmektedir. Bitirmiş olduğu dört ön lisans, bir lisans, iki yüksek lisans, iki doktora eğitimi bulunan Mertol,  bir ön lisans, iki lisans ve bir doktora programına devam etmektedir. 2020 yılında temel eğitim alanında doçent unvanı almıştır. Halen Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde coğrafya bölümünde doçent olarak görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

References

Aydoğdu, Merve. Yöresel Mimarinin ve Kırsal Dokunun Korunması: Konya Emen Mahallesi Örneği. İstanbul: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Aydemir, Elif. Yöresel Mimarinin ve Kırsal Dokunun Korunması: Artvin Şavşat Balıklı Mahallesi Örneği. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010.

ÇEKÜL Vakfı. Anadolu'da Kırsal Mimarlık. Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2012.

Çakır, Suat. Geleneksel Karadeniz Ahşap Konut Yapım Yönteminin Çağdaş Teknoloji Açısından Değerlendirilmesi. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2000.

Erbilen, Üçışık Süheyla. “Türkiye Yerleşme Coğrafyası”. (Ed.) Nuran. Taşlıgil ve Güven. Şahin Türkiye Beşeri ve İktisadi Coğrafyası. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2019.

Eres, Zeynep. “Türkiye’de Geleneksel Kırsal Mimarinin Korunması: Tarihsel Süreç, Yasal Boyut”, Ed.: K.Kutgün. Eyüpgiller ve Zeynep. Eres Prof.Dr. Nur Akın’a Armağan – Mimari ve Kentsel Koruma, İstanbul: YEM Yayınları, 2013.

Geray, Cevat. “Türkiye'de Kırsal Yerleşme Düzeni ve Köy Kent Yaklaşımı.” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 30(1) (1975).

Nerse, Serdar - Türk, Emrullah. “Kırsal Kentsel İlişkilerde Değişim: Yeni Tanımlamalar ve Kavram Okumaya Yönelik Bir Analiz.” Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 63 (2017), 504-525.

Taş, Barış. “Sandıklı Bölgesinde Doğal Yapının Kır Yerleşmeleri Üzerindeki Etkileri.” Eastern Geographical Review, 16/26 (2011), 143-162.

Tümertekin, Erol - Özgüç Nazmiye. Beşeri Coğrafya, İnsan, Kültür, Mekân. İstanbul: Çantay Kitabevi, 2015.

Türk Dil Kurumu. Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2011.

Published

2022-09-27

How to Cite

Ergün, Y., & Mertol, H. (2022). EXAMINATION OF THE ARCHITECTURAL TEXTURE OF RURAL AREAS AND EVALUATION FOR CONSERVATION. NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES, 7(15), 18–32. https://doi.org/10.5281/zenodo.7113060

Issue

Section

Articles